Rūta Averkienė

Dvasingai, prasmingai ir ypatingai gražiai kasmet švenčiamos Sekminės Babriškėse. Kiekvienus metus rūpestingojo parapijos klebono, kun. Pranciškaus Čivilio pastangomis ir rūpesčiu mažutė, bet labai jauki bažnytėlė Sekmines sutinka bent šiek tiek atnaujinta. Štai pernai prieš pat Sekmines ant kalnelio priešais bažnyčią iškilo įspūdingas dvylikos metrų balto metalo kryžius Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo Palaimintuoju progai. O šiais metais kunigas P. Čivilis jau džiaugėsi, kad bažnytėlė pasipuošė nauju stogu, lubomis ir spindi atnaujintais paauksuotais kryžiais. Sekminių dieną  čia vyko Sakralinės muzikos ir poezijos valanda „In Memoriam Maestro Virgilijui Noreikai“.

Berželiais išpuošta Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnytėlė kaip ir kasmet negalėjo sutalpinti visų, atvykusių į Sekminių pamaldas. Nenuostabu – kunigo Pranciškaus Čivilio dvasinė šiluma ir ypatinga bendrystės dovana kasmet į Sekmines sukviečia ne tik parapijiečius, bet ir daug tikinčiųjų iš svetur.

Sekminių iškilmės prasidėjo gražia procesija, po jos vyko Šv. Mišios, kurias aukojo Kaišiadorių vyskupas emeritas J.E. Juozas Matulaitis. Pamokslo metu jis kalbėjo apie Sekmines, kurios tęsiasi mūsų širdyse, bei apie tai, kaip Šventoji Dvasia sustiprina žmogų ir neleidžia jam palūžti net ir sunkiausiose situacijose. Jis pasidžiaugė, jog rūpestingo parapijos klebono Pranciškaus Čivilio kasmet atliekami prasmingi darbai liudija, kad šventoji dvasia myli šią parapiją ir jos žmones, čia gyvena ir padeda atlikti gražius darbus. „Jūsų parapija – labai graži vietovė. Bet ypatingai gražią ją daro jūsų mylimas klebonas. Savo pamaldumu ir pasiaukojamu darbu jis nusipelno didžiausios pagarbos ir Dievo malonės. Linkiu, kad Šventoji Dvasia gyventų mumyse nuolat ir jos skleidžiamą gėrį paliudytume savo kasdieniu gyvenimu bei paprasčiausiais darbais. Tegu ji guodžia, laimina ir teikia malonę. Džiaugiuosi mažyte, tačiau labai aktyvia ir dvasinga Babriškių parapija“, – kalbėjo vyskupas J. Matulaitis.

Šv. Mišiose ir po jų giedojo Senosios Varėnos parapijos choras „Sonata“, vadovaujamas Ilonos Zalanskienės.

Deja, bet šiais metais čia jau nebeskambėjo dieviškas maestro Virgilijaus Noreikos balsas. Liūdna gaida nuskambėjo tik jautrūs prisiminimai apie šią iškilią asmenybę, kuris labai mylėjo Babriškių parapiją ir jos žmones. Maestro V. Noreika Varėnos rajono žmonėms yra dovanojęs ne vieną įspūdingą ir nepakartojamą koncertą. Jo žinomiausios dainos „Malda“, „Sapnas“, „Švelnumas“ ir kitos ne kartą skambėjo Varėnos kultūros centre ir  po Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios skliautais, o kasmet bene dešimtmetį Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnytėlėje Sekminių atlaidų metu  Šv. Mišiose ir po jų Virgilijaus Noreikos giedojimas būdavo prasmingiausia dvasinė dovana.2014 metais V. Noreika už naujų meninių procesų skatinimą rengiant koncertus Varėnos krašto bažnyčiose, kultūros įstaigose, aktyvią kūrybinę veiklą ir nuoširdų bendradarbiavimą populiarinant klasikinę muziką Dainavos krašte buvo apdovanotas Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija bei Kultūros ir meno tarybos ženklu ,,Sidabrinė bitė“. Maestro Virgilijus Noreika didžiavosi, jog jam tai pats didžiausias įvertinimas. Juolab, kad įteiktas Dzūkijos žemėje, kur gimė didis kūrėjas M. K. Čiurlionis, krašte, kurį bei jo žmones ir pats yra pamilęs. V. Noreika su žmona Loreta daugybę metų vasarodavo savo sodyboje Kalėnų kaime šalia Bobriškių.

Jo atminimui buvo skirtas prasmingas ir jautrus Sekminių Babriškėse akcentas – Sakralinės muzikos ir poezijos valanda In Memoriam maestro Virgilijui Noreikai“, kurią vedė ir lietuvių poetų eiles skaitė aktorė Gražina Urbonaitė, o lietuvių kompozitorių kūrinius atliko jo mokiniai ir bendražygiai Asta Krikščiūnaitė, Dainius Puišys, Juozas Janušas, jiems akomponavo Lina Giedraitytė. 

Vėliau parapijos klebonas, kun. Pranciškus Čivilis tradiciškai, kaip ir per kiekvienas Sekmines, padėkojo visiems šios parapijos rėmėjams ir pagalbininkams. Bet pirmiausia buvo pagerbtas J.E. vyskupas J. Matulaitis – jam įteikta Babriškių bažnyčios graviūra. „Mažytei parapijėlei yra didelė garbė Sekmines švęsti su garbingu ganytoju. Dėkojame jums“, – visų parapijiečių vardu vyskupui dėkojo kunigas P. Čivilis.

Ypatingus padėkos žodžius klebonas tarė kasmet Sekminių pamaldose šioje bažnyčioje dalyvaujančiai Loretai Bartusevičiūtei–Noreikienei.

Klebonas pasidžiaugė, kad ir šiais metais vėl dėkoti yra už ką – už naują bažnyčios stogą, lubas, atnaujintus kryžius bei kitus parapijai skirtus darbus. Šia proga kunigas didžiausiems pagalbininkams atsidėkojo įteikdamas padėkas.

Po Šv. Mišių rūpestingasis parapijos klebonas, kaip ir kasmet, visus sukvietė į klebonijos sodelį pabendrauti ir pasivaišinti.