Alytaus rajono savivaldybė viešo konkurso būdu išnuomoja 5 metų laikotarpiui 183,95 kv. m patalpas, esančias Naujoji g. 48, Alytaus m.. Pradinis nuompinigių dydis – 2,00 Eur (be PVM) už vieną kv. m per mėn.

Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas iki 2022 m. gruodžio 1 d. 10 val.

Paraiškos ir kiti dokumentai pateikiami užklijuotame voke, adresu: Pulko g. 21, Alytaus m., Turto valdymo skyriui, 225 kab. (dėl pristatymo laiko pranešus tel. (8 315) 55 538).

Pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (be PVM),   konkurso dalyviai sumoka į Alytaus rajono savivaldybės administracijos (kodas 188718528)  a. s. Nr. LT237181200002130804, AB ,,Šiaulių bankas“,  Alytaus skyrius, banko kodas 71812.

Su kitomis konkurso sąlygomis galima susipažinti savivaldybės Turto valdymo skyriuje, tel. (8 315) 55 538. 

Nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2022 m. gruodžio 1 d., 11 val.,  Pulko g. 21, Alytus (Komitetų, komisijų posėdžių salėje, 2 a.).

Alytaus rajono savivaldybės informacija