Pivašiūnuose – Žolinės iškilmė, labai daug žmonių, atnaujinta koplyčia.
Šiandien Pivašiūnuose vyksta pagrindinės aštuondienio atlaidų iškilmės – Žolinė.
Šv. Mišios aukojamos šventoriuje, jas koncelebruoja Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Liturgijoje asistuoja Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Gieda jungtinis Kaišiadorių vyskupijos parapijų choras.
Šv. Mišiose dalyvauja visi Alytaus rajono savivaldybės vadovai, meras Algirdas Vrubliauskas su žmona Vida, vicemerė Dalia Kitavičienė, mero patarėja Dalia Paulauskaitė, administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė.
Atvyko LR Seimo nariai Robertas Šarknickas, Laurynas Kasčiūnas, Rimantas Dagys, Vilija Aleknaitė-Abramikienė, daug kitų svečių.
Šv. Mišios tiesiogiai transliuojamos per Lietuvos nacionalinę televiziją.


Vyskupas Algirdas Jurevičius paragino tikintiesiems kalbėjo: „Marijos paėmimas į dangų panašus į Jėzaus atsivėrimo įvykį. Žolinę galėtume pavadinti Mergelės Marijos Velykomis, apaštalas Paulius mums primena, kad mirusieji bus atgaivinti. Šios šventės šventimas rodo ir mūsų norą savo gyvenimą kreipti dangaus link – ne tiek svarbu kur esi, kiek tai, kur judi, o mūsų kryptis veda Dangaus link“.
Vyskupas pamoksle kalbėjo ir apie šiais laikais egzistuojantį drakoną, kuris norėdamas atitraukti žmones nuo Dievo ragina gyventi tik dėl savęs, varto kuo daugiau. „Šie metai visam pasauliui didžiulis išbandymas, nes ir pandemija turi kažko drakoniško. Ši liga kėsinasi į žmonių gyvenimus. Tai iš mūsų reikalauja susiklausymo, solidarumo artimo meilės ir didelio pasitikėjimo Dievu. Tai iššūkis kiekvienam tikinčiajam. Tikėjimas šiame nepaguodos laikmetyje, Marija stiprina ir guodžia“, – kalėjo tikintiesiems Vyskupas A. Jurevičius.
Šventinamos žolynų puokštės, vaisiai, daržovės, naujojo derliaus duona.


Atlaidų proga po renovacijos duris atvėrė Pivašiūnų koplyčia, esanti bažnyčios kalno papėdėje. Ji skirta į Švč. Sakramento adoraciją atvykstantiems piligrimams. Tylioji Švč. Sakramento adoracija koplyčioje vyksta kiekvieną aštuondienio dieną nuo 11 val. Koplyčia pastatyta 1853 m., atnaujinta Europos Sąjungos lėšomis. Koplyčios atnaujinimo darbais ir Žolinės atlaidų parengimu, piligrimų priėmimu rūpinosi Pivašiūnų parapijos klebonas monsinjoras Vincas Baublys.
Šventės metu Maltos ordino savanoriai dalija žmonėms vandenį. Daug dėmesio skirta maldininkų saugumui dėl COVID-19. Žmonės įspėjami laikytis atstumo, dėvėti kaukes, saugotis perkaitimo. Taip pat budi policija, medikai. Apie incidentus nepranešta.

Alytaus rajono savivaldybės informacija