Europos kalbų dieną visa Europa švenčia jau nuo 2001 metų. Šios gražios šventės tikslas – iškelti daugiakalbystę kaip vieną iš didžiausių Europos vertybių, įprasminti kalbų mokymosi įvairovę, pagarbą visoms Europos regionų ir tautinių mažumų kalboms, skatinti įvairių kalbų mokymąsi bei kultūrų sklaidą Lietuvoje ir Europoje. Pivašiūnų gimnazijoje ši šventė taip pat jau tapo tradicinė.

Šiemet organizavome integruotą mokomųjų dalykų projektą „Kalbą mokėk – po Europą judėk“, kurio metu vyko orientacinės varžybos. Dalyviai stotelėse turėjo atlikti lietuvių, užsienio kalbų, matematikos, istorijos, geografijos, tikybos bei fizinio ugdymo kūrybines bei praktines užduotis. Mišriose 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių komandose vyresnieji globojo jaunesniuosius, padėjo jiems susidoroti su nelengvais iššūkiais.

Papietavę mokiniai susirinko į gimnazijos aktų salę pasivaržyti protų mūšyje „Europrotų treniruotė“. Čia komandos ieškojo atsakymų į klausimus apie kalbų istoriją, fonetiką, etimologiją, gestų kalbą.

 Mokinių dalyvavimas skirtingose veiklose buvo dar vienas žingsnis į integraciją bei kompetencijų ugdymą. Išsiskirstėme pilni pažinimo, kupini nuoširdumo, gerų įspūdžių. 

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Vitalija Arlauskienė