Nuo 2022 m. pabaigos trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose dujų balionai negalės būtinaudojami. Valstybė jų pakeitimui saugesniais energijos šaltiniais – vidaus elektros ar dujų tinklų instaliacijai sutvarkyti ir viryklei įsigyti vienam daugiabučio namo butui – skiria iki 600 eurų.

Dėl dujų balionų keitimo ir valstybės paramos reikia kreiptis į tuos, kas prižiūri ar atstovauja daugiabučiui. Alytaus rajone 35 daugiabučius administruoja SĮ „Simno komunalininkas“, 25 daugiabučiuose įsteigtos namo bendrijos, jungtines veiklos (partnerystės) sutartis sudarę 108 daugiabučiai.

Pasak SĮ „Simno komunalininkas“ direktoriaus Juozo Kalėdos, gyventojai aktyviai domisi galimybe atsisakyti dujų balionų ir pereiti prie alternatyvių energijos šaltinių.

„Kitą savaitę planuojame susitikimą su daugiabučio gyventojais Alovėje. Aptarsime galimus variantus ir teiksime paraišką. Valstybės parama skiriama trijų ir daugiau aukštų daugiabučiams“, – sakė J. Kalėda.

Alytaus rajone yra 172 daugiabučiai. Iš jų trijų ir daugiau aukštų – 33. Kas turi teikti paraiškas?

1. Paraiškas kompensacijoms gauti turi teikti namo administratorius, bendrija arba pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį veikiantis namo pirmininkas. Paraiškų pateikimas organizuojamas „vieno langelio“ principu per ESO internetinę svetainę. Paraiškas jau galima

teikti.

2. Namo aministratoriui, bendrijai ar pagal jungtinės veiklos sutartį veikiančiam pirmininkui prieš pateikiant paraišką, turi įvykti gyventojų susirinkimas – balsavimas. Susirinkimą – balsavimą organizuoja namo administratorius, bendrija ar pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį veikiantis pirmininkas.

3. Per balsavimą gyventojai turi nuspręsti kuo būtų keičiami dujų balionai: elektros energija ar, jei leidžia galimybės, gamtinėmis dujomis. Reikia įsivertinti ir technines galimybes sutvarkyti elektros ar dujų tinklą laiptinėje bei iki pačios viryklės. Šiuos sprendimus gyventojai turi priimti kuo greičiau, kad spėtų pateikti paraiškas ir užsitikrinti paramą dar šiemet.

4. Gyventojams apsisprendus kuo būtų keičiami dujų balionai, administratorius, bendrija ar pagal jungtinės veiklos sutartį veikiantis namo pirmininkas turės pasirinkti rangovą ir parengti daugiabučio namo vidaus tinklų (elektros ar dujų) pertvarkymo projektą.

Daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti projektą turi būti įtrauktas į VERT viešai skelbiamą daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami dujų balionai, sąrašą.

Norintiems pasinaudoti valstybės teikiama negrąžinama parama ir gauti ją dar šiemet, visus dokumentus būtina sutvarkyti iki spalio 1 d., o darbus atlikti iki gruodžio 1 d., pateikiant darbų užbaigimo aktus ir kitus privalomus dokumentus.

Kaip paskirstoma parama?

Valstybės parama vienam butui, iš kurio šalinami dujų balionai, sieks iki 600 eurų. Valstybės subsidijos renkantis elektros energiją: iki 200 eurų (be PVM) subsidiją laiptinės elektros instaliacijai rekonstruoti, iki 200 eurų (be PVM) subsidiją gyventojo bute esančiai instaliacijai sutvarkyti ir iki 200 eurų (be PVM) subsidiją elektrinei viryklei įsigyti. Analogiškas valstybės subsidijavimas būtų renkantis gamtines dujas: iki 200 eurų (be PVM) subsidija būtų skiriama dujų skirstymo tinklui laiptinėje įrengti, iki 200 eurų (be PVM) subsidija bute – dujų vamzdynui įrengti ir iki 200 eurų (be PVM) dujinei viryklei įsigyti.

Alytaus rajono savivaldybės informacija