Lietuva neteko drąsaus, ryžtingo, paprasto ir nuoširdaus žmogaus, puikaus žurnalisto, politiko Roko Žilinsko (1972-07-20- 2017-06-06).

Esame laikini šios žemės keleiviai ir kaip mums būtų sunku, visiems ateina savas laikas baigti šią žemės kelionę, tik gaila, kad kartais taip anksti.... Rokas Žilinskas g. 1972 liepos 20 dieną, darželio auklėtojos ir plaukimo trenerio šeimoje Vilniuje. Mokėsi tuometinėje Vilniaus Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje dabartinės Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija ir Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, vėliau Vilniaus 27–oje vidurinėje, dabartinėje Dr. Jono Basanavičiaus progimnazijoje. Studijavo Vilniaus universitete VU žurnalistikos specialybę, mokėsi Indijos sostinėje Delyje,  grįžęs į Lietuvą įsidarbino LTV dabartinėje LRT, radijuje, vėliau televizijoje, dirbdamas  su pagyrimu VU apgynė žurnalistikos diplomą. Vėliau daug metų dirbo LNK televizijoje. Stažavosi ir rengė reportažus iš įvairiausių pasaulio kraštų. Baigęs darbą televizijoje, kuriai atidavė daugiau kaip 18 metų, pasuko į politiką. Buvo renkamas X XI XII Lietuvos Respublikos Seimo nariu. R. Žilinskas, nebijojo tiesaus žodžio ir visada išlaikė toleranciją, supratimą ir pagarbą, kito nuomonei, kito įsitikinimams, mokėjo taikliai kartais net aštriai atverti opiausias problemas ir jas spręsti. Visą gyvenimą Rokui Žilinskui išliko mamos tamprus šeimyniškas ir ypatingas  sesers, kuriai padėjo visomis išgalėmis ryšys.  

Už aktyvią visuomeninę ir žurnalistinę veiklą Rokas Žilinskas apdovanotas labdaros fondo „Mūsų krantas“ auksinio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu „Visuomenės labui“, naujienų portalo DELFI „Titanu“ „Už drąsiausią metų straipsnį“, Respublikos Prezidento dekretu – atminimo ženklu „Už asmeninį indėlį prisidedant prie Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais“. 

Sunku suvokti, kad Roko Žilinsko jau nėra mūsų tarpe, mums jo labai truks, tad tebus lengva jam ilsėtis, o mums likusiems išliks šviesus ir šiltas atminimas visų jį pažinojusių širdyse. Reiškiame Nuoširdžią gilią užuojautą, mamai, seseriai ir visiems artimiesiems, kolegoms, bendražygiams bei visiems jį pažinojusiems. O mūsų sukurtas video montažas, tebus pagarba šviesiam Roko Žilinsko atminimui.

Pagarbiai, kolegos žurnalistai.

2015 m. gegužės 15 d. 

 Karštligiškai sunkią dieną, kai darbų - griūtis ir atrodo - neišsikapstysi, aš save raminu: ateis išganingas vakaras ir prasmingas nuovargis, kai galėsi padėkoti Apvaizdai už siųstas palaimas ir pagirti save už nuveiktus darbus. Bet mokausi neskubinti laiko, nes šitaip - diena po dienos, vakaras po vakaro - jis ir praeis. O man šitiek mažai jo duota. 

Reikia išmokti būti čia ir dabar. Rokas Žilinskas.

(facebook dienoraštis)