2019 m. spalio 11 d. mirė ilgametis Daugų technikumo mokytojas ir šaškių sporto puoselėtojas JUOZAS ŽIDŽIŪNAS.

Reiškiame gilią užuojautą velionio šeimos artimiesiems.

Laidotuvės- 2019 10 13 d. 13.30 val. Daugų kapinėse.

Suradome skelbtus ir dar neskelbtus video pokalbius, pasižiūrėkite: