Spalio 14 dieną mirė Dalius Dzenkus, Alytaus rajono Poteronių kaimo ūkininkas, nuoširdus ir aktyvus, geros nuotaikos nestokojantis žmogus, visada padėdavęs rengti krašto šventes, turėjęs visiems ką gražaus ir gero pasakyti.

Rei6kiame gilią užuojautą velionio šeimos nariams.

Danielius.net