Kovo 21-ąją - Pasaulinę poezijos dieną - Alytaus rajono Kančėnų kaimo bendruomenės namuose vyko susitikimas su filologe Onute Bradūniene, besigilinančia į trijų Dzūkijos krašto poetų Onės Baliukonės,  Antano Kalanavičiaus, Stasio Stacevičiaus gyvenimą ir kūrybą. Į Kančėnus viešnia atvyko, turėdama tikslą – surinkti būsimai savo knygai kuo daugiau informacijos apie žymiąją mūsų kraštietę poetę Onę Baliukonę.

Kančėnai – ne tik poetės gimtinė, bet ir gilias literatūrines tradicijas turintis kaimas. Popietės metu buvo atkurta dešimtmetį čia vykdavusių Poezijos pavasarių istorija (1998 – 2007 m.m.). Iš 2001 m. filmuotos videojuostos  vėl mums savo eiles skaitė Onė... Kartais ją vadiname vien vardu, nes čia ji buvo sava, artima ir visada laukiama.

Gyvais prisiminimais dalinosi bendruomenės pirmininkė Monika Ražanauskienė, Onutė Zapalskienė, Danutė Petrauskienė, Varėnos viešosios bibliotekos bibliotekininkė – tikra Onės pusseserė – Aldona Mikelevičienė, Onutės Baliukonytės bendraklasė Aldona Diksienė.

Savo poetiniu žodžiu Onę Baliukonę pagerbė Alytaus apskrities literatų klubo  „Tėkmė“ nariai: Olga Riabinina, Janina Buzūnaitė-Žukaitienė, Palmyra Pracuvienė, Irena Matažinskaitė- Lazickienė, Stasys Šukys.

Į poetinį renginį harmoningai įsiliejo muzikos garsai. Kaip ir ankstesniuose Poezijos pavasariuose vėl dainavo Kančėnų  vokalinis ansamblis „Niedulis“ (vadovai: Ilona Zapolskienė ir Vidas Balkus). Klasikinės muzikos, kurią taip mėgo Onė Baliukonė, kūrinius atliko Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos mokinės Skaistė Makselytė ir Aušrinė Turskaitė (muzikos mokytojos: Joana Laugalienė ir Laima Zalanskienė, poetės giminaitė).

ARSVB bibliotekininkų vardu kalbėjo Lietuvos bibliotekininkų draugijos Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skyriaus pirmininkė Daiva Balionienė.

Jautrų padėkos žodį susirinkusiems tarė poetės Onės Baliukonės sesuo Aldona Januškauskienė.

Ačiū visiems dalyvavusiems!

Rita Mikuckienė, 

ARSVB Kančėnų filialo vyresn. bibliotekininkė