Popietė prasidėjo šventiniu Kumečių dienos centro atidarymu. Simbolinę atidarymo juostą perkirpo VšĮ “Parama šeimai Dzūkijoje” direktorė Jolanta Leonavičienė, Miroslavo gimnazijos direktorius Romualdas Gelažauskas ir Kumečių pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Ramutė Plytninkienė. Centro rėmėjas Arnoldas Mačiunskas uždegė pirmąją Advento vainiko žvakelę. Svečiai sveikino įkurtuvių proga, dovanojo gėles. Direktorė dėkojo ir kvietė lankytis centre, bendrauti, dalyvauti užsiėmimuose ne tik vaikučius, bet ir suaugusius.

Popietė tęsėsi mėgėjų  teatro ,, Kaukas“ 35-čio paminėjimu. „Jei žemėje yra stebuklų, tai  jie vyksta teatre... Teatras – didžiulis  mūsų turtas. Turtas sudėtas į skrynelę, kuri  atsidaro tik ištarus  slaptažodį  MENAS. Meną galime matyti  akimis, apčiuopti savo pirštais ir pajausti  siela, širdimi... “  Tokiais žodžiais, skambant muzikai, renginio vedėjas teatro studijos ,,Runa“ vadovas  Arūnas Narauskas  kreipėsi į pilną salę žiūrovų ir svečių.

          Senovėje spektakliai vykdavo kaimų klojimuose, vėliau persikėlė į sales. Džiugu, kad nuo 1982 metų Kumečių kultūros namuose susibūrė ir veiklą pradėjo, suaugusiųjų mėgėjų teatras „Kaukas“, kurio vienintelė režisierė Irena Norkūnienė.

Kuo gi žymus šis teatras, kokie svarbiausi jo pasiekimai? Per 35 metus pastatyti 27 spektakliai. Tris kartus tapo Dzūkijos regiono mėgėjų teatro „Kaimo liktarna“ laureatais. Spektaklis „Pupos“, kurio rež. Alma Purvinytė, o aktoriai Irena ir Virgaudas Norkūnai -  „Atspindžių“ laureatai. Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ geriausios moters vaidmens atlikėja - Irena Norkūnienė. Daug spektaklių yra nufilmuota ir išsaugota mūsų kraštiečio šviesaus atminimo visuomenininko Vlado  Krušnos archyvuose.

Šio teatro pasirodymai vyko ne tik Kretingoje, Raseiniuose, Anykščiuose, Utenoje, Smalininkuose, Šakiuose,  Griškabūdyje , Babtuose, Kaišiadoryse ir dar daugelyje kitų Lietuvos miestų bei kaimų. Svečiavosi Lenkijos Respulbikos Punsko klojimų teatro šventėse, Seinų Lietuvių kultūros namuose. Paskutinis šių metų  spektaklio „Bobutės susipyko“ pasirodymas vyko   lapkričio 26 d. Lenkijos R. Seinų mėgėjų teatrų popietėje  „Kultuvės -20“.

Per trisdešimt penkerius teatro gyvavimo metus artistų sąrašas išaugo iki 82. Deja gyvenimas yra negailestingas. 9 buvę šio teatro artistai iškeliavę anapilin. Tai: Alfredas Pilitauskas, Marytė Kaminskienė, Vytautas Nedzinskas, Romas Jonynas, Virgaudas Norkūnas, Aldona Jakimavičienė, Antanas Juškauskas, Jonas Abeciūnas, Romas Bagdžiūnas. Jų atminimas pagerbtas tylos minute.

Smagu, kad renginyje dalyvavo didelis būrys buvusių ir esamų artistų. Labai simboliškai buvusius ir esamus ,,Kauko“ artistus  pasveikino bendruomeninė organizacija ,,Dainavos kaukas“ (vadovė Jurgita Andriuškevičienė) ir Kumečių biblioteka ( vyr. bibliotekininkė Nijolė Pocevičienė). Visiems  ,,Kauko“ artistams ir režisierei buvo įteikti suvenyrai-talismanai, gėlės ir tortas su teatro atributika. Režisierė padėkojo visiems susirinkusiems ne tik už dovanas, bet ir už paaukotą laiką vaidinant spektakliuose.

Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatras padovanojo spektaklį „Kelkite“, skirtą Lietuvos 100 mečiui. Scenarijaus autorė ir režisierė Jolanta Vektorienė dėkojo už pakvietimą į renginį ir seniai besitęsiančią draugystę.

Po renginio žiūrovai neskubėjo namo. Jie žiūrinėjo nuotraukose užfiksuotas seniausių spektaklių akimirkas, dalijosi prisiminimais. Prie vaišių stalo grojo ir dainavo grupė „BENT“.

Renginio organizatorių vardu dėkojame:

už paramą - UAB „Arjanita“ (naujai atvėrusi duris parduotuvė Simne Melioratorių gatvėje) ir jos savininkui Arnoldui Mačiunskui, Danutės Šicienės individualiai įmonei ( parduotuvių tinklas Miroslave);

renginio vedančiajam Arūnui Narauskui, jo pagalbininkėms Austėjai Dzikavičiūtei ir Danielai Masionytei;

už gausų vaišių stalą – VŠĮ „Parama šeimai Dzūkijoje“ direktorei Jolantai Leonavičienei ir jos šaunių šeimininkių komandai, o už dzūkiškas bandas - Kumečių kaimo bendruomenės pirmininkei Audronei Granskienei.

Tai buvo baigiamasis 12 renginių ciklo „Harmoningas gyvenimas“ renginys. Jo organizatoriai -  BO „Dainavos kaukas“ ir Kumečių biblioteka, partneriai –VŠĮ „ Parama šeimai Dzūkijoje“, Miroslavo gimnazijos Kumečių pagrindinio ugdymo skyrius, Kumečių kaimo bendruomenė.

Gyvenimas – tai amžinasis ratas, kuris sukasi keisdamas rytą į vakarą, vasarą į žiemą, vieną gyvenimo etapą į kitą. Tas „gyvenimo ratas“ sukasi pašėlusiu greičiu, o mes skubame, skubame, skubame... Dalyvaudami šio ciklo renginiuose mokėmės stabtelėti, rasti laiko sau ir kitiems, atrasti gyvenimo harmoniją ir tapti laimingesniais.

Renginio dalyvė, buvusi „Kauko“ artistė

Albina Kasperavičienė