Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką

Gražina Jaronienė-Matukonytė (1926 – 2017) docentė, medicinos mokslų daktarė, M.K. Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus įkūrija ir buvusi ilgametė jos pirmimininkė gimė 1926 m. rugsėjo 23 d. Leipalingyje. Mokėsi Leipalingio, Kalvarijos pradinėse mokyklose, Utenos ir Alytaus gimnazijose, 1944-1948 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete, 1962-1965 m. – Kauno medicinos instituto (KMI) Patologinės fiziologijos katedros aspirantūroje.  Dirbdama KMI, mokslinius pranešimus skaitė konferencijose Kaune, Rygoje, Rostove prie Dono, Uljanovske, Taškente, Varšuvoje, Vilniuje.

  Jaronių šeima į Senąją Varėną iš Kauno atvyko 1985 m.  G.  Jaronienė čia atvykusi pasinėrė į kultūrinę ir visuomeninę veiklą. Rinko lėšas Lietuvoje ir užsienyje bažnyčiai Senojoje Varėnoje statyti (1991-1995), vargonams įsigyti (1995-1996). Doc. G. Jaronienė kartu su kunigu P. Čiviliu, vedami didelio entuziazmo, negailėdami nei jėgų, nei laiko darbavosi įgyvendindami M.K. Čiurlionio krikšto bažnyčios idėją ir sukūrė šventovę, ugdančią dvasines vertybes kiekvieno parapijiečio širdyje.

 1995 metais rugsėjo mėnesį   ji įkurė  M.K. Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrių. 1997 m., minint M.K.  Čiurlionio 122-ąsias gimimo metines, jos iniciatyva įrengtas M.K. Čiurlionio atminimo kambarys. Jame esančiuose stenduose atsispindi draugijos skyriaus veiklos dokumentai ir fotografijos, M.K. Čiurlionio kūrinių reprodukcijos. Bendradarbiaudama su Lietuvos muzikų rėmimo fondu suorganizavo 27 sakralinės muzikos koncertus  Senojoje Varėnoje (1996-2000).  G. Jaronienė yra bukleto „M.K. Čiurlionį menančios vietos Varėnoje“ autorė. Jos dėka M.K. Čiurlionis ir jo kūryba tapo visų žmonių savastimi, o Senoji Varėna tapo žinomu kultūros centru ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. 

Ne be G. Jaronienės iniciatyvos ir pastangų į čiurlionietišką veiklą įtraukiami ir mokiniai. 1999 metais jiems padedant netoli nuo Čiurlionio atminimo lentos buvo pasodintas „Santarvės“ ąžuoliukas. 

1998 m. G. Jaronienė pelnytai apdovanota Varėnos rajono Kultūros ir meno tarybos įsteigtu „Sidabrinės bitės“ ženklu ir premija.   

  2012 m. vasario 16 d. Gražiną Jaronienę Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“. 

Gražina Jaronienė mirė 2017 metais.


Parengė Laimutė Cibulskienė

Varėnos viešosios bibliotekos bibliografė