Kaip ir visame pasaulyje, Lietuvoje kovas frankofonijos mėnuo. Frankofonija simbolizuoja bendrystę, solidarumą ir taiką – šia proga organizuojama daugybė šventinių ir kultūrinių renginių. Butrimonių gimnazija taip pat minėjo šią  tarptautinę šventę ir vykdė įvairias veiklas.  Kadangi šie metai – Europos kultūros paveldo metai, o Butrimonių gimnazija dalyvauja tarptautinės programos „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ įgyvendinime ir prisijungė prie šio tinklo veiklos, daugiakalbystė yra mūsų šių dienų aktualija. Tarptautinės programos „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“  tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis. Ta proga Butrimonių gimnazijos I g – IV g klasių mokiniai dalyvavo viktorinose „Prancūzijos istorija“ ( mokytoja Dalia Adžgauskienė) ir „Prancūzijos literatūra, kinas...“ (mokytoja Loreta Blaževičienė). Viktorinoje „Prancūzijos istorija“ I vietą iškovojo abiturientai, II vietą – III g klasės mokiniai, III vietą – antros klasės gimnazistai. Viktorinoje „Prancūzijos literatūra, kinas...“ I vietą taip pat laimėjo abiturientai, II vietą – III g klasės mokiniai, III vietą – I g klasės mokiniai. Nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais bei saldžiomis atminimo dovanėlėmis. Technologijų pamokų metu II g klasės mokinės gamino tradicinį Prancūzijos patiekalą „La Quiche“. Galbūt svarbiausiu Frankofonijos mėnesio įvykiu tapo susitikimas su Simon Naffre, kilusiu iš Prancūzijos ir jau 8 metus gyvenančiu Alytuje. Mokiniams jis papasakojo apie Prancūziją bei savo tikslus ir siekius Lietuvoje. Gimnazijoje pertraukų metu skambėjo prancūziška muzika, kuri visus vienaip ar kitaip nukėlė į Prancūziją.

Nors gimnazijoje prancūzų kalbos mokosi vos keletas mokinių, tačiau be galo smagu, kad vis daugiau mokinių domisi įvairiomis užsienio kalbomis,  o tapus programos „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ nare yra ypač svarbu būti daugiakalbe gimnazija.  

Dalia Adžgauskienė

Loreta Blaževičienė