Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką


Algimantas Černiauskas  yra garsus savo fotografijomis, kurias kuria kartu su broliu Mindaugu ir kurioms atidavė daugiau nei 30 savo gyvenimo bei darbo metų. A. Černiauskas taip pat yra Alytaus apskrities literatų leidžiamo literatūrinio žurnalo „Dainava“ ir Dzūkijos nacionalinio parko leidžiamo laikraščio „Šalcinis“ redkolegijų narys, kelių knygų („Musteika“, „Margionys“, „Mardasavas“, „Varėnos kraštas“ ir kt.) bendraautoris, žurnalistas. A. Černiauskas daug dėmesio skiria etnokultūros, istorijos sklaidai spaudoje. Jis taip pat rengia parodas, susitikimus su menininkais.
            Gimė 1953 12 12 Krasnojarsko krašte, Igarkos mieste, tremtinių šeimoje. 1960 metais sugrįžo į Lietuvą, kurį laiką gyveno nelegaliai. Mokėsi Giedraičių (Molėtų r.) vidurinėje mokykloje. 1972 metais įstojo į Vilniaus technologijos technikumą ir įgijo fototechniko specialybę. 2007 m. baigė žurnalistikos studijas Vilniaus universitete. Nuo 1992 m. dirba Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato Merkinės lankytojų centre, gyvena Merkinės miestelyje. 
            Fotografuoja peizažus, daro koliažus,  išgarsėjo su broliu Mindaugu fotografijų serija „Kaimo žmonės“. Surengė personalines parodas Kaune, Vilniuje, daugelyje kitų Lietuvos miestų, taip pat Lietuvių dailės muziejuje Lemonte (JAV, 1991), Paryžiuje (1992), Montpellier (Prancūzija, 1996), Berlyne (1997). 2015 metais Seimo rūmų parodų galerijoje eksponuota istorinė atmintį menanti paroda "Budėk".
            Apdovanotas šalies bei tarptautinių parodų medaliais, diplomais, premijomis (jų gauta per trisdešimt), kai kurie iš jų: 1994 metais suteiktas Tarptautinės meninės fotografijos federacijos fotografo menininko garbės vardas;  2002 – Molėtų garbės piliečio vardas;  2008  - įteikta prestižinė Balio Buračo premija;  2011 metais skirta Lietuvos Respublikos  Vyriausybės kultūros ir meno premija; 2013 metais suteiktas Lietuvos fotomenininkų sąjungos Garbės nario vardas.
            Apie fotomenininkus Algimantą ir Mindaugą Černiauskus, jų kūrybą ir gyvenimo prasmės suvokimą 2000 metais sukurtas TV filmas „Solo dviem balsais“ (režisierė Janina Lapinskaitė).

2010 metais Algimantas  Černiauskas apdovanotas Varėnos kultūros  ir meno tarybos įsteigtu  ,,Sidabrinės bitės" ženklu ir  rajono savivaldybės kultūros premija už neįkanojamą indėlį saugant, puoselėjant ir garsinant unikalias Dzūkijos krašto tradicijas, už dideles pastangas įamžinant Dainavos kraštą ir jo žmones fotografijose ir knygose.

 

Parengė Laimutė Cibulskienė

Varėnos viešosios bibliotekos bibliografė