2019 m. rugsėjo 6 d. Kalvarijos meno mokykla organizavo III Tarptautinį tautinės  instrumentinės muzikos  festivalį – konkursą „Kanklėmis kankliuokime, sutartinę traukime“. Festivalio-konkurso organizatorė mokytoja metodininkė Regina Mačiulskienė.

Į festivalį-konkursą suvažiavo dalyviai iš Marijampolės kultūros centro, Vilkaviškio, Kėdainių, Punsko, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko, Kauno 1-osios muzikos, Jurbarko Antano Sodeikos meno, Marijampolės meno, Kalvarijos meno ir Alytaus r. meno ir sporto mokyklos jaunoji kanklininkė Ugnė Zenevičiūtė.

Ugnei ne tik nepakartojamas pirmasis sceninės patirties ugdymas naujoje aplinkoje t. y. Jungėnų kultūros  namų didžiulėje scenoje, bet ir pažintis su nematytais rusų tautos muzikos instrumentais - balalaika, bajanu. Šiais instrumentais grojo jaunieji muzikantai atvykę iš Černiakovskio muzikos mokyklos.

Festivalyje-konkurse muzikavo ne tik solistai instrumentalistai kanklėmis, skrabalais, lumzdelių, birbyne, fleita, bet ir mišrūs ansambliai įvairiais muzikos instrumentais.

Visų susirinkusiųjų tikslas buvo išradingai ir muzikaliai atlikti liaudies dainą. Mūsų mokyklos jaunoji kanklininkė U. Zenevičiūtė atliko Dūkšto krašto šokį ,,Graži mūsų šeimynėlė“ ir liaudies dainą, aranžuotą A. Lopo ,,Naujienos“. Kompetentinga vertinimo komisija, kurios pirmininkė – Loreta Tumanovienė, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, ir komisijos nariai Daiva Vosylienė, Marijampolės meno mokyklos mokytoja metodininkė, Arnoldas Aristidas Beinaris, Punsko muzikos mokyklos mokytojas metodininkas, Julija Ivanova, Černiakovskio vaikų muzikos mokyklos direktorė. Komisija, Ugnės kankliavimą įvertino ir skyrė III laipsnio diplomą.

Konkurso dalyvių mokytojams įteikė suvenyrus ir Padėkos raštus, atlikėjus pamalonino saldžiomis dovanėlėmis.

Dėkoju mokyklos direktorei Auksei Sapežinskienei už suteiktą galimybę dalyvauti, ir mokinės tėveliams Ramunei ir Vladui Zenevičiams talkinusiems nuvykti į renginį.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos kanklių

mokytoja metodininkė Laimutė Aleksiupienė