Adventas – rimties ir susikaupimo metas. Jis prasideda lapkričio 30 dieną, o baigiasi per Kūčias.

   Vakarinės žvaigždės kviečiami lietuviai jau daug šimtmečių  pagarbiai sėdasi prie Kūčių stalo. Pagrindiniai Kūčių valgiai turi simbolinę prasmę: medus – šviesos ir sveikatos simbolis,  kūčiukai (šližikai, kleckai, prėskučiai) – vaizduoja duonos kepaliuką protėvių vėlėms vaišinti arba simbolizuojančią meilės vakarienę ir kt.

    Supažindinti mokinius su senaisiais Kūčių papročiais, šeimos tradicijomis, kokie būdingi valgiai, kaip paruošti Kūčių stalą, Pivašiūnų gimnazijos etnokultūros būrelio nariai vyko į Pivašiūnų amatų centrą. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje „Kūčiukų kepimas“. Praktinio užsiėmimo metu mokėsi kepti kūčiukus, ragavo, džiaugėsi savo gebėjimais, patyrė teigiamų ir prasmingų atradimų teikiančią veiklą.  

Etnokultūros ir dailės vyresnioji mokytoja Janina Vasiliauskienė