Visai netyčia š.m. kovo mėn. 14 d. panemunėje Druskininkų kaime/Raitininkų sen. Alytaus raj./ užsukome į Bronislavos Krukonienės sodybą paklausti kelio. Bekalbant, ši gražiai dzūkiškai bešnekanti moteris, gim. 1930 metais, sutiko papasakoti apie savo kaimo praeitį, jos negandas ir sunkumus. Ilgokas monologas videoreportaže:  .