Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos cheminių tyrimų skyriuje buvo atlikti tyrimai pagal pateiktus vandens mėginius iš Daugų m. artezinio gręžinio. Nustatyta, kad daugiškiai naudoja tikrai gerą švarų vandenį, tai liudija pateikta išvada: