Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla dalyvauja ERASMUS+ programoje, pagal kurią kiekvienais metais mokiniai stažuojasi užsienyje. 2018 metais įgyvendintas ERASMUS+ programos mobilumo projektas „Mokinių, besimokančių pagal automobilių mechaniko profesinio mokymo programą, praktikos galimybių didinimas ES šalyse“ (projekto numeris – Nr. 2017-1-LT01-KA102-034973). Projekto tikslas – didinti mokinių, besimokančių pagal automobilių mechaniko profesinio mokymo programą, praktikos galimybes, atliekant darbo praktiką ES šalių įmonėse – tokiu būdu įgyjant profesinių įgūdžių, reikiamų sėkmingai integracijai į darbo rinką. Projekte dalyvavo profesinio mokymo įstaigos: Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla (projekto pareiškėja ir vykdytoja), Simno žemės ūkio mokykla ir Šilutės žemės ūkio mokykla

2018 metais įvyko mokinių, besimokančių pagal Automobilių mechaniko profesinio mokymo programą, du mobilumo vizitai:kovo 5-25 dienomis dešimt mokinių dalyvavo praktinėje stažuotėje Vokietijoje (Leipcigo mieste) (projekto partneris ir priimančioji organizacija – WisamarBildungsgesellschaftgemeinnutzigeGmbH), o lapkričio 6-26 dienomis devyni mokiniai dalyvavo praktinėje stažuotėje Danijoje (projekto partneris ir priimančioji organizacija –CenterforErhvervsrettedeuddannelserLolland-Falster (CELF).


Praktinės stažuotės metu mobilumo dalyviai dirbo realiose darbo vietose, kur tobulino ir plėtojo turimus praktinius darbo įgūdžius ir kompetencijas, tiesiogiai susijusias su būsima automobilių mechaniko profesija. Susipažino su automobilių taisymui ir priežiūrai naudojama diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto technologine įranga bei įrankiais, jų paskirtimi, panaudojimu. Mokėsi diagnozuoti automobilio mechanizmų ir sistemų techninę būklę, nustatyti automobilių gedimus ir juos šalinti. Atliko techninės priežiūros darbus, mokėsi suvirinimo operacijų, automobilio dažymo darbų. Praktikos metu mokiniai greitai prisitaikė prie naujos darbo aplinkos, tapo autoservisų darbuotojų komandos dalimi. Kartu su kolegomis vokiečiais ir danais dalyvavo visuose įmonių veiklos procesuose. Tobulino organizacinius, problemų sprendimo, darbo komandoje įgūdžius. Glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas su kolegomis leido plėsti turimą anglų, rusų kalbų žodyną.


Mobilumo vizito metu mokiniai patobulino ir bendrakultūrines kompetencijas. Kalbėdamiesi su įmonių darbuotojais ir kitais žmonėmis, sužinojo apie kasdienį vokiečių ir danų gyvenimą, pamatė, kokia gali būti darbinė aplinka kitoje Europos šalyje, plėtė savo tarpkultūrinį supratimą, toleranciją. Bendraudami su vietiniais gidais projekto dalyviai susipažino su Vokietijos ir Danijos kultūra, istorija, tradicijomis, dabartiniais miesto įvykiais. Aplankė svarbiausius sostinių objektus, sužinojo jų istorinę praeitį, architektūrinius ypatumus.


Visiems stažuotėje dalyvavusiems mokiniams buvo įteikti Europass mobilumo dokumentai, kurie bus svarus įrodymas apie jų turimas kompetencijas įsidarbinant ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES šalyse. Projekto vykdytoja ir koordinatorė Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla projekto dalyviams išdavė pažymėjimus su praktinėje stažuotėje patobulintomis profesinėmis kompetencijomis. 


 


Projektas vykdytas gavus Europos Sąjungos paramą Erasmus+ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas