Daugų Vlado Mirono gimnazijos 5 klasės mokiniams  raiškiojo skaitymo pamoka vyko mokyklos aktų salėje. Jų skaitymo klausytojai  ir vertintojai – pradinių klasių mokiniai  ir jų mokytojos. Tokią  galimybę jiems suteikė Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Daugų filialo vyresnioji  bibliotekininkė Lina Jakimavičienė, organizavusi popietę ,,Tėviškėlę aš turiu“ ( A. Matutis). Penktokai skaitė  Anzelmo Matučio eilėraščius, skirtus poeto jubiliejui bei Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

 Mokiniai, taisyklingai deklamuodami, mokėsi klausytojams suteikti estetinį pasigerėjimą, gestais, judesiais išreikšti emocinę būseną, nusiteikimą. Skaityti poeziją auditorijai nedrąsu, bet penktokai gabūs mokiniai. Tie vaikai, kurie neskaitė, mokėsi būti klausytojais, išgirsti poetinį žodį. Dėkojame bibliotekininkei už parinktus mokiniams eilėraščius ir už pasitikėjimą.

Lietuvių kalbos mokytoja Irena Sakalauskienė