Danielius.net

2009 m.

Daugų miestas rudenį šalikėje neteko savo skiriamojo balto ženklo "Daugai". Ir čia matyt "metalistai" ar kokie nors kvailiausi barbarai pasidarbavo... Labai gaila, kad tokių mūsų bendruomenėje atsiranda. O, gal ir svetimi tai padarė? Kas žino... O Daugų autobusų stoties (vilniaus kryptyje) ženklas atremtas galim pasakyti "gėlių
daržely". Negi jo čia vieta ir yra? Gerai, kad nors sniego žiemomis nebūna, neužpustys jo sniegelis, matysis jis visų metų laikais...

Be to stoties teritorija nuo seno yra niokojama ir gadinama... Jau geriau niekadėjai eitų malkų pakapoti, ten sukauptą energiją išlietų, nei viską beteršdami ir begadindami.  

Yra dar viena Dauguose kelio ženklinimo problema: tai prie vidurinės mokyklos esanti gana judri sankryža. Ežero gatvėje priešais šią sankryžą iš abiejų pusių stovi po ženklą "atsargiai", tačiau atvažiuojant nuo centro ar  Pergalės gatve nuo ligoninės, ženklo žyminčio pagrindinį kelią, nėra. Elkis kaip nori. Visiems daugiškiams yra įaugę šios sankryžos "ypatumai" ir žino kur kieno pirmumas, tačiau patys pamatote, kaip kartais iš svetur atvykę žmonės, bevairuodami transporto priemones, čia sutrinka: pasijunta lyg įvažiavę į lygiareikšmę sankryžą, o iš tiesų kaip yra?    Ar ateityje visi paminėti atvejai bus sutvarkyti?