Spalio 27 dieną Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės ugdymo skyriaus MAIRONIEČIŲ būrelio nariai ir Daugų Vlado Mirono gimnazijos 7A klasės mokiniai, gerai besimokantys lietuvių kalbą ir literatūrą, dalyvavo Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje vykusiame renginyje  MAIRONIO DIENA. Šis renginys skirtas Jono Mačiulio- Maironio 155-osioms gimimo metinėms, jį  organizavo Lietuvos maironiečių draugijos sambūris.

  Renginio metu buvo organizuota ekskursija ,, Pasivaikščiokime po Maironio senamiestį“, ją vedė universitetinės gimnazijos maironiečiai. Tai buvo neįprasta galimybė atvykusiems mokiniams susipažinti su iškiliuoju poetu kitose edukacinėse erdvėse: gimnazija ir  kunigų seminarija ( čia mokėsi Maironis), namais, kuriuose poetas gyveno (dabar tai Maironio lietuvių literatūros muziejus), Kauno miesto ligonine, kur poetas gydėsi ir mirė. Mokiniai turėjo galimybę Kauno arkikatedros bazilikoje pamatyti Maironio kriptą, o aplankytos vietos leido geriau pažinti poeto asmenybę.

   Vėliau šventiniame renginyje, kuris vyko universitetinėje gimnazijoje, poetė Erika Drungytė ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotoja papasakojo apie Maironio gyvenamojo laikotarpio atmosferą, Maironio asmenybės savitumą, jo namų tradicijas. Maironiečiai grojo, skaitė savo sukurtą poeziją.  Renginyje dalyvavo ne tik maironiečiai, bet ir universitetinės gimnazijos bendruomenė.

   Ši maironiečių šventė, nauji potyriai  galėtų būti  pradžia ir naujos veiklos, bendradarbiaujant Alytayus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijai ir  Alovės ugdymo skyriui. Galima numatyti bendras neformaliojo ugdymo galimybes- mokyklos gidų rengimą, kai mokiniai savo  mokyklos istoriją, mokyklos muziejų ekspozicijas,  gimtojo krašto apylinkių istorijas pristato gimtąja ir užsienio kalbomis, be to,  tai būtų ir ugdymo karjerai programos kryptis.

Lietuvių kalbos mokytoja

Irena Sakalauskienė