2019 10 03 d. ryte buvo pastebėta nugriuvusi Daugų Dievo Apvaizdos akmeninės tvoros dalis bei nulaužtas hidrantas. Visgi policija ėmėsi ikiteisminio tyrimo, nes toks įvykis savaime negalėjo atsitikti, buvo įtarta, jog "kažkas" naktį su automobiliu į šią vietą buvo atsitrenkę. 

Klebonas Vidas Jelinskas, netrukus pasamdęs darbuotojus, atstatė mūrą, o Alytaus rajono savivaldybės įmonei "Simno komunalininkas" pavyko nesunkiai suremontuoti hidrantą. Tikimės iš policijos greitai sužinoti ir kas šio reikalo kaltininkas.