Dauguose, prieš pat Velykas, buvo atstatyta praeitų metų rudenį suniokota "Daugio" medinė skulptūra - drožinys. Karžygys rankose vėl įgijo kardą ir skydą, ir tuo visi kaip ir anksčiau vėl gali džiaugtis ir didžiuotis, tiek daugiškiai, tiek miesto svečiai. Atstatomąjį darbą organizavo Daugų seniūnija, nemokamai talkino daugiškiai Paulius Mikailionis ir Aivaras Cincilevičius, sulipdę skydą ir atitiesinę kardą, bei seniūnijoje viešuosius darbus atliekantys žmonės. Ačiū jiems visiems už tai. Daugų seniūno pavaduotojas ir taip pat Daugų krašto bendruomenės pirmininkės pavaduotojas Algis Marčiukonis tinklalapiui pasakojo, kad ne už tolimos ateities Dauguose yra planuojama amatų stovykla, kurios metu turėtų būt pagrindinai restauruojamas "Daugis" bei dar pagaminta viena kokia nors vietinė tradiciją menanti skulptūra, pavyzdžiui žvejo. Taip pat yra galvojama ir apie jos vietą. Gali būt, kad ji stovės prie autobusų stoties, arba tik įvažiavus į Daugus už upelio kairėje pusėje, pievelėje prie Suvingio pastato. Galimas variantas, kad šiai stovyklai vadovaus "Daugio" skulptūros autorius Romualdas Klimavičius iš Klaipėdos. Laikas greit parodys.