Jau kelinti metai Daugų miestas yra bandomasis objektas įvairiais aspektais, o žmonės įpratę vis prisitaikyti, ką darysi jei rajono valdžia geresnių sprendimų vienokiais ar kitokiais klausimais neatranda... Paskutinėmis žiniomis atrodo Daugai tampa išsvajotuoju kurortiniu miestu, na o didieji vyrai, daugiausiai prisidėję prie šio projekto, tikriausiai svajoja apie liaudies pagyras jų adresu. Kurgi ne, ir šaunus visuomenei darbas atliktas ir galės pelningiau ateity kurortinius žemės sklypus parduoti. Viskas paskaičiuota... Ežero gatvės kairiosios pusės (tai yra nuo statomos policijos nuovados iki technologijos ir verslo mokyklos) sklypo savininkai šiuo metu jau gal penkti. O buvo ten ir vaikų aikštelė, bet toliau netrūko ir metrinių žolių, ir neišmatuojamų kemsynų, tačiau gali būt, kad neužilgo ši zona taps rekreacine (poilsine), ir tenai priaugs įvairių poilsio namelių, gal viešbučių ir pan... Tai turėtų ir pliusų ir minusų, kaip pagalvosi... Beje dar vienas pastebėjimas, kad Daugų slaugos ir globos ligoninė pirmojo aukšto taip vadinamas lovas perduos Miroslavo senelių namams, o kas bus vietoj ištuštėjusių palatų niekas nežino... to paaiškinti negali netgi ir Alytaus rajono tarybos nariai. Matyt šio krašto meras ką nors vėl įdomaus bus sugalvojęs ir tarsis su visais kaip visada, kai bus pats su savimi jau apsispręndęs...