Danielius Jakubavičius

Šauniai dainuoja Alytaus r. Pivašiūnų gimanzijos mokytojų kolektyvas, vadovaujamas Algirdo Glovickio.