Luksnėniškis Algis Straigis ėmė ir sudainavo mamos Genovaitės Švabienės sukurtą dainą "Ar girdėjot, ar regėjot, kap aš žanycis norėjau".

Paklausykite: