Eikit, broliai, prie mūsų –

Sudainuosime Lietuvą –


 


Šiais Rimvydo Stankevičiaus žodžiais kovo 14 dieną Butrimonių gimnazijos mišrus vokalinis ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos metodininkės Neringos Valvonienės, pradėjo regioninį dainų konkursą „Dainuoju Tau, Lietuva - 2019“. Šį renginį, kurio tikslas skatinti moksleivius didžiuotis savo šalimi, ugdyti mokinių kūrybiškumą, saviraiškos poreikį, organizavo Alytaus profesinio rengimo centras.


Konkurse varžėsi 8-12 klasių solistai ir ansambliai iš Alytausmiesto bei rajono, Varėnos rajono pagrindinių mokyklų ir gimnazijų bei profesinių mokyklų. Jie atliko po dvi dainas, iš kurių vieną skyrė Lietuvai. Dalyvius vertino kompetentinga komisija: komisijos pirmininkė, muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Alytė Vitkauskienė bei komisijos narės: Dalia Kazlauskienė (Jaunimo centro mokytoja metodininkė, vokalinės studijos „Šypsena“ vadovė) bei Svetlana Žadeikienė (Tekstinės dizaino studijos mokytoja, teatro studijos vadovė). Komisija, sužavėta mokinių patriotiškų dainų ir puikių balsų, teigė, kad visi jie yra nugalėtojai, nes neša gerąją žinią per Lietuvą ir už jos ribų.


Renginio organizatoriai ir rėmėjai šiemet įsteigė I, II, III vietas ir GrandPrix – Didįjį konkurso prizą – taurę. Komisijos verdiktas buvo palankus Alytaus r. Butrimonių gimnazijos vokaliniam ansambliui - kolektyvas iškovojo Didįjį konkurso prizą – taurę. Konkurso nugalėtojai ir visi dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis, medaliais, vardiniais padėkos raštais bei svetingai pavaišinti.


Džiaugiamės, kad savo dainomis galime išreikšti dėkingumą ir meilę Lietuvai bei dar kartą įrodyti, kad daina Butrimonių gimnazijoje skamba garsiai ir svariai prisideda prie pilietinio-patriotinio mokinių ugdymo.


Juk dainų tokių esama –

Jos per amžius išlieka –

Eikim, broliai ir seserys –

Sudainuokime Lietuvą!


 


Butrimonių gimnazijos informacija