Atliekų tvarkymo paslaugas Vilniuje ir skirtinguose šalies regionuose teikianti bendrovė „VSA Vilnius“, kartu su tokiomis įmonėmis kaip „Telia“ ar „Siemens Lietuva“, yra tarp atviriausių ir skaidriausių Lietuvoje. Tai paaiškėjo atlikus skaidrų verslą vienijančios iniciatyvos „Baltoji banga“ narių vertinimą. „Transparency International“ Lietuvos skyrius atliko įmonių skaidrumo analizę – kokią informaciją apie save teikia įmonės, kiek viešai žinoma apie jų etikos ir antikorupcinę politiką, akcininkus, politinių partijų rėmimo tvarką, dukterines ar asocijuotas įmones, finansus.

Tai pat įvertina kiek dėmesio skiriama kovai su korupcija bei viešam įsipareigojimui jos netoleruoti, viešai teikiamos informacijos kiekis apie įmonės struktūrą, finansinės informacijos prieinamumas – buvo vertinama viešai įmonių interneto svetainėse pateikiama informacija lietuvių kalba.

Kaip parodė beveik metus trukusio vertinimo rezultatai, atskaitingiausių Lietuvos įmonių gretose geriausiai įvertintos „Telia“, „Investors‘ Forum“, „Siemens Lietuva“, „VSA Vilnius“, „Biuro“ bendrovės. Viso buvo vertinamos 58 „Baltosios bangos“ iniciatyvai priklausančios įmonės, veikiančios maisto produktų gamybos, logistikos, atliekų tvarkymo, saugos, rinkos tyrimų, sveikatos, reklamos ir kitose srityse.

„Nuolatinis tobulėjimas ir atvirumas yra pamatinės mūsų bendrovės veiklos dalys. Tik būdami sąžiningi tiek prieš klientus, tiek prieš darbuotojus galime užsitarnauti ir išlaikyti ilgalaikį pasitikėjimą, kuris ypač svarbus nuolat besikeičiančiame atliekų tvarkymo versle. Šiuolaikiniai techniniai sprendimai ir sąžiningumas leidžia mums sėkmingai vykdyti plėtrą šalies regionuose ir plėsti savo teikiamų paslaugų ratą“, – sako Jurgita Petrauskienė, „VSA Vilnius“ direktorė.

Įmonių vertinimo metodologija paremta „Transparency International“ Sekretoriato atliekamu privataus sektoriaus skaidrumo tyrimu „Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World's Largest Companies“, kurio metu vertinamos didžiausios įmonės skirtingose valstybėse. Šią metodologiją „Transparency International“ Lietuvos skyrius koregavo bendradarbiaujant su tarptautine audito ir verslo konsultacijų bendrove „Deloitte“.