Šiemet Vasario 16-oji ypatinga – švenčiame atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį. Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris šia iškilia proga viešėdamas Vilniuje ir duodamas interviu pavadino lietuvių tautą didžia Europos tauta. Iš tiesų turime, kuo didžiuotis. Todėl pasitikdama atkurtos Lietuvos 100-metį Butrimonių gimnazijos bendruomenė suplanavo ir vykdė įvairiapusę veiklą: projektus, akcijas, iniciatyvas, parodas. 

Vyko projektas „Atvira mokykla”

Vasario 13-16 dienomis gimnazijoje vyko tradicinis „Atviros mokyklos” projektas. Mokinių tėvai turėjo galimybę lankytis pamokose ir dalyvauti kitose gimnazijos veiklose. Vyresniųjų klasių gimnazistai susitiko su Lietuvos karo akademijos atstovais, vyko netradicinė istorijos ir pilietiškumo pamoka su LR Seimo nariu, politologu, socialinių mokslų daktaru Laurynu Kasčiūnu. Jis gimnazistams pristatė propagandos poveikį visuomenės mąstymui, valstybės procesams, aptarė propagandos principus ir būdus, kaip atpažinti priešišką propagandą. Valstybės atkūrimo šimtmečio kontekste tokia tematika ir diskusija su gimnazistais iš tiesų tikslinga ir svarbi.

6-8 klasių mokiniams vyko Alytaus r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės Dalios Kitavičienės paskaita „Ateitis - mūsų rankose. Kaip tvirtai ją laikome?" Lektorė populiariai, įtraukdama į diskusiją aiškino apie tinkamą ir atsakingą pasirinkimą, kad nebūtų pakliūvama į priklausomybių pinkles. Diskusijos forma aiškiai išdėstytos atsakingo pasirinkimo nuostatos formuoja paauglio požiūrį į daugelio gyvenimiškų dalykų pasirinkimą. Tokio pobūdžio ir tematikos susitikimai, paskaitos, diskusijos svarbūs – formuojama atspari ir pilietiškai atsakinga asmenybė, o tai reiškia stiprią tautos dalį. Dar viena lektorės D.Kitavičienės paskaita-seminaras „Stipri bendruomenė – stipri sveikata?" vyko ir gimnazijos bendruomenei. Buvo kalbama apie bendruomeniškumo naudą, įtaką sveikatai bei bendruomenės galią daryti pokyčius plačiu mastu. 

Iškilmingas minėjimas „Lietuvos šimtmetis iš kartos į kartą”

Gimnazijoje buvo iškilmingai paminėtas atkurtos Lietuvos šimtmetis. Lietuviškumas, istorinė ir kultūrinė atmintis, Lietuvos kūrimas kaip kartų įsipareigojimas savo valstybei ir tautai – visi šie aspektai atsispindėjo meninėje kompozicijoje (scenarijaus autorė etikos mokytoja Genovaitė Žiurinskienė, režisierė dramos būrelio vadovė Asta Daironienė). Skambant J.Naujalio dainai „Lietuva brangi" pagal Maironio eiles, simbolinis trispalvės juostos perdavimas jaunajai kartai – iškilmingas ir gilią simbolinę prasmę turintis momentas.

Gimnazijos choras (vadovė muzikos mokytoja Neringa Valvonienė) atliko keletą dainų, atspindinčių įvairius Lietuvos istorinius įvykius. Itin įtaigiai suskambėjo daina „Laisvė" pagal Just. Marcinkevičiaus žodžius. Nuoširdžia emocija buvo nuspalvintas 6 klasės mokinės Simonos Senutaitės deklamuojamas savos kūrybos eilėraštis.

Trispalvės juostos iškilmingas simbolinis iškėlimas – tai pasididžiavimo savo tauta ir valstybe, tikėjimo jos tvarumu, įsipareigojimo ją kurti bei išlaikyti stiprią ženklas.

Minėjimo pabaigoje optimistiškai skambėjo M.Mikutavičiaus daina „Pasveikinkim vieni kitus". Džiugus šurmulys, besišypsantys veidai, pakili nuotaika sveikinant vieniems kitus su atkurtos Lietuvos šimtmečiu, klasių fotosesija gimnazijos erdvėse bendruomenei reiškė dar vieną svarbų ir pačios gimnazijos gyvenimo istorinį momentą. 

Pasitelktos kitos veiklos

Minėdama Lietuvos atkūrimo 100-metį Butrimonių gimnazija ir jos skyriai organizavo daug įvairių veiklų. Gimnazijos maironiečiai (vadovė Renata Balčiūnienė) surengė akciją „Domėkis - Pažink - Didžiuokis” ir pristatė bei išdalino bendruomenei parengtus lankstinukus „Iškiliausi Lietuvos šimtmečio literatūros ir kultūros kūrėjai".

Gimnazijos fojė pristatyta Lietuvos valstybės 100 metų istorinių įvykių ekspozicija (parengė istorijos mokytoja Dalia Adžgauskienė), eksponuota pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Mano Lietuva” (mokytojos Gina Griškonienė, Nijolė Karkauskaitė, Sigutė Žvinakienė, Rita Peckuvienė), ketvirtokų siūtų lėlių tautiniais kostiumais paroda (mokytojos Ritos Peckuvienės projektas „Lietuvių tautinis kostiumas"). Pradinių klasių mokytojos  su ugdytiniais surengė akciją „Mano širdelė Lietuvai, o Lietuva – tai Tu" (koordinavo R.Peckuvienė). Pradinukai aplankė ir pasveikino su atkurtos Lietuvos šimtmečiu Butrimonių žmones įteikdami pačių pagamintas trispalves širdeles.

Butrimonių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko šventinis rytmetys „Po gimtinės ąžuolėliu" ir piešinių parodėlė „Aš ir Lietuva”, Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame centre – akcija „100 kepurėlių Lietuvai” ir piešinių paroda „Žodžiai Lietuvai”, o Punios biliotekoje – viktorina „100 klausimų apie Lietuvą”. Gimnazijos Mokinių taryba organizavo eilėraščių konkursą  „Gražiausi žodžiai tau, Lietuva”, kurio nugalėtojomis tapo Laura Vaičiūnaitė (IV g klasė) ir Ugnė Vaičiūnaitė (8 klasė).

Butrimonių kultūros namuose vyko šventinis koncertas „Lietuva, Tu man viena”.

Dar viena prasminga visos Butrimonių bendruomenės akcija „Iškelk 100 inkilų” aiškiai rodo rūpestį savo krašto gamta, suvokiant ją kaip vieną iš visuomenės gyvenimo ir išgyvenimo aspektų. 

Šiaurietiško ėjimo žygis „Partizanų keliais"

Šiemet ypatingą prasmę įgauna jau tradiciniu tapęs gimnazijos direktoriaus Valdo Valvonio inicijuotas šiaurietiško ėjimo žygis Lietuvos partizanų keliais. Žygeiviai dalyvavo šv.mišiose Butrimonių Išganytojo bažnyčioje, miestelio centre prie Lietuvos Nepriklausomybei skirto akmens pagerbdami kovotojus už laisvę uždegė 100 žvakučių, gimnazijos Atgimimo parke iškėlė 100 inkilų, prie Lietuvos laisvės gynėjams skirto koplytstulpio ir kapinėse prie paminklo žuvusiems Dainavos apygardos partizanams paminėjo ir tylos minute pagerbė žuvusiuosius kovose už laisvę. Žygio dalyviai Olendernės kaime aplankė partizanų vadų Adolfo Ramanausko – Vanago ir Juozo Lukšos - Daumanto slaptavietes, prie laužo bendravo, vaišinosi arbata ir sriuba, buvo apdovanoti patriotiškiausi ir sportiškiausi bendruomenės nariai. 

Pasveikino prezidentas Valdas Adamkus

Butrimonių gimnazija didžiuojasi išskirtiniu prezidento Valdo Adamkaus sveikinimu atkurtos Lietuvos šimtmečio proga. Gimnazijos ryšys su Prezidentu  senas ir glaudus: gimnazija ilgus metus buvo A.Adamkienės labdaros ir paramos fondo koordinatorė, Prezidento rankos atspaudas puikuojasi gimnazijos Garbės galerijoje, 2016 metais V.Adamkus dalyvavo Butrimonyse vykusioje II-ojoje respublikinėje sporto ir meno šventėje „Adamkiada”, kurios sumanytojas – gimnazijos direktorius V.Valvonis, o 2017-ųjų „Adamkiadoje” Jo Ekscelencija apdovanojo V.Valvonį jubiliejiniu atminimo medaliu „Gerumo ąžuolas”, kurio Lietuvoje 2016 metais nukaldinta tik 90 vienetų. 

 Kaip ir visa Lietuva, Butrimonių gimnazija šventė atkurtos Lietuvos šimtmetį, kuris įpareigoja itin didelėms atsakomybėms ir Butrimonių gimnazija tam pasiruošusi. 

Butrimonių gimnazijos mokytoja Renata Balčiūnienė