Solveiga Žukienė

Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt jau veikia programėlė „Problemų žemėlapis“. Tai puiki priemonė greičiau, be papildomų laiko sąnaudų ir lėšų, pasinaudojant kompiuteriu arba mobiliaisiais įrenginiais, nurodyti rajone teikiamų infrastruktūros plėtros ir palaikymo paslaugų tobulinimo poreikį. „Rajono gyventojai ir svečiai gali operatyviai mus informuoti apie iškilusias problemas: duobes, netvarką, želdynus ir kita. Tai šiuolaikiška priemonė, sudaranti galimybę greičiau pastebėti ir spręsti problemas. Svarbus ir visuomenės dalyvavimo aspektas. Tikimės, kad tai paskatins gyventojų aktyvumą, asmeninį įsitraukimą rūpinantis savo krašto gerove“, – teigia Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas.  

Programėlė „Problemų žemėlapis“ įsigyta siekiant gerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei. Taip pat jis padės surinkti duomenis paslaugų kokybės analizei bei monitoringui, ilgalaikiam paslaugų sistemos tobulinimui, strateginiams sprendimams.

Kur rasti ir kaip veikia „Problemų žemėlapis“? Jis įdėtas į Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainę www.varena.lt. Prisijungus kompiuteriu, „Problemų žemėlapis“ pasiekiamas pagrindiniame puslapyje paspaudus nuorodą „Problemų žemėlapis“. Jungiantis svetainėje www.varena.lt per mobilius įrenginius, žemėlapį galima rasti: Meniu > Gyventojams > Problemų žemėlapis. Programėlė tinkama naudoti mobiliaisiais įrenginiais, prisitaiko prie jų ekrano dydžio. Yra galimybė problemos vietą nurodyti žemėlapyje, tašku padedant jos poziciją bei užpildant atributinę informaciją – pavadinimą, aprašymą, tipą ir kontaktinę informaciją. Galima pridėti nuotrauką. Registruojamos problemos skirstomos pagal tipus: „Viešoji tvarka“, „Aplinkos tvarkymas“, „Želdynai ir jų priežiūra“ ir panašiai. Žemėlapyje problemos vaizduojamos pagal būseną: pateikta, sprendžiama, atlikta. Paspaudus žemėlapio vietoje, kurioje yra problema, pateikiama jos informacija. Problemos pateikiamos sąraše su galimybe atlikti paiešką bei filtravimą. Yra galimybė problemas registruoti anonimiškai arba prisijungus. Registruoti vartotojai turi galimybę lengvai pasiekti ir peržiūrėti savo užfiksuotas problemas per tam skirtą meniu punktą „Mano registruotos problemos“.

„Problemų žemėlapis“ įsigytas įgyvendinant projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-11-0001 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.