Alytaus rajono savivaldybės vadovai surengė nuotolinį pasitarimą su visų  seniūnijų ir kaimo bendruomenių atstovais. Dalyvavo beveik 70 atstovų.  Pasitarimo metu kalbėta apie praėjusių metų darbus ir planus šiems metams, kviesta atsakingai įvertinti poreikius, teikti projektus finansinei paramai. 

Apie savivaldybės biudžeto lėšas kiekvienai seniūnijai 

Meras Algirdas Vrubliauskas padėkojo visiems seniūnams, įstaigų vadovams, bendruomenių atstovams, kurie aktyviai prisidėjo įgyvendinant 2021 m. savivaldybės planus bei sprendžiant iššūkius.

 

„Ačiū jums, kad visi dirbome kaip darni komanda, sėkmingai vykdėme COVID-19 skiepų akcijas ir šiuo metu jau turime 96 proc. pasiskiepijusių gyventojų. Tikiu, kad tai padėjo išvengti skaudžių netekčių“,- sakė A. Vrubliauskas. 

Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje šiuo metu yra 28 108 gyventojai (2021-12-31 duomenimis).  Paskaičiuota, kad  iš 2021 m. biudžeto lėšų vienam gyventojui vidutiniškai  tenka 1 104 eurai išlaidų. Daugiausia gyventojų (5437) gyvena Alytaus, Alovės (3419), Simno (3391),  Miroslavo (3020) seniūnijose. Mažiausia - Raitininkų (809) ir Nemunaičio (1097) seniūnijose. Pasak savivaldybės vadovo, daugiausia biudžeto lėšų pernai teko Simno, Miroslavo, Alytaus seniūnijoms, mažiausia – Raitininkams ir Nemunaičiui. 

            2021 m. pajamų planas įvykdytas 11,2 proc., arba 2,8 mln. eurų daugiau negu planuota. Savivaldybės meras A. Vrubliauskas sako, kad šių metų biudžeto planuojamos pajamos - 28,3 mln. eurų, arba 9 proc. (2,3 mln.) didesnės negu 2021 m. 

            Praėjusių metų biudžeto faktinės išlaidos - 31 055 tūkst. eurų, jos panaudotos komunaliniam ūkiui - 27,1 proc., švietimo reikmėms - 21,5 proc., socialinei paramai - 8,8 proc. ir kitiems poreikiams. 

Kam leis pinigus šiemet? 

         Pasitarimo dalyviams pristatytos planuojamos didžiausios 2022 m. savivaldybės biudžeto išlaidos. Meras A. Vrubliauskas kvietė atsakingai vertinti kiekvieną poreikį, tartis su gyventojais, pasverti prioritetus. Savivaldybės taryba 2022 m. biudžetą tvirtins vasario mėnesį, tad dar yra laiko planuojamų darbų aptarimui.

 

        Numatyta pastatyti ambulatoriją Miroslave, ambulatoriją, Greitosios medicinos pagalbos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos punktus Simne (vyksta projektų vertinimas), įrengti pėsčiųjų (dviračių) taką į „Dzūkijos“ ir „Vyturėlio“ sodus (sodininkų bendrijose yra apie 1000 rajone gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų) , apšiltinti Kultūros centro ir gimnazijos pastatus Simne, atnaujinti vaikų dienos centrą Rimėnuose. 

             „Padėsime sutvarkyti daugiabučių namų kiemus bendrijoms, kurios renovuos savo pastatus, skatinsime daugiabučių namų modernizavimą. Pirmiausia tarsimės dėl kiemo aikštelių asfaltavimo su  tais gyventojais, kurie aktyviai dalyvaus pastatų renovacijos ir modernizavimo procese, parengs reikalingus dokumentus, prisidės savo lėšomis“,- kalbėjo meras A. Vrubliauskas. 

Jis  paminėjo nemažai darbų, kurie pagerins rajono gyventojų darbo, mokymosi, poilsio sąlygas. Pvz., į Punios seniūnijos administracinį pastatą perkeliama mokykla, į Alovės mokyklos patalpas persikels  seniūnija ir Kultūros centro skyrius, patalpos suremontuotos, šiltos. Svarstoma įrengti paplūdimį Krokialaukyje, Kančėnuose įamžinti kraštietės poetės Onės Baliukonės atminimą. 

Siekis – gyventi patogiau, švariau, tvarkytis moderniau 

Alytaus rajono savivaldybė jau ne pirmus metus savo veikloje renkasi vadinamąjį „žaliąjį“ kursą – diegia atsinaujinančių energijos šaltinių priemones, skatina tausoti aplinką. Savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė sakė, kad šiemet tokių priemonių sąraše - planuojami atnaujinti nuotekų valymo įrenginiai Kančėnuose, Užupiuose,  vandens gerinimo ir tinklų - Angininkuose, vandens tinklų plėtra Pivašiūnuose, Kedonyse. Numatoma toliau taikyti nuotekų valymo įrenginių dalinį finansavimą (jau paremtas 451 asmuo, išmokėta 135,3 tūkst. eurų kompensacijų). 

Gyventojai skatinami keisti senus, neefektyvius šildymo katilus, jiems kompensuojama dalis patirtų išlaidų (jau  paremti 185 asmenys, jiems išmokėta104,5 tūkst. eurų).

 

Modernūs šilumos siurbliai  bus įrengti visuomeniniuose pastatuose - Daugų ir Pivašiūnų gimnazijose, Pivašiūnų seniūnijoje, Daugų ligoninėje. Tokie šilumos siurbliai jau įrengti Daugų seniūnijoje, Kultūros centro Luksnėnų ir Butrimonių skyriuose, Pivašiūnų ir Miroslavo senelių globos namuose, Kančėnų bendruomenės „Dėmesio centras“ namuose.

 

Fotovoltines elektrines numatoma įrengti Ūdrijoje, Makniūnuose,  Butrimonyse (Kultūros centro skyrių pastatuose). Tokios elektrinės jau įrengtos Pivašiūnų, Miroslavo, Butrimonių, Daugų Vlado Mirono, Krokialaukio Tomo Noraus Naruševičiaus gimnazijose, Daugų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, Kančėnų bendruomenės „Dėmesio centras“ namuose, Pivašiūnų ir Miroslavo senelių globos namuose, Daugų seniūnijoje.

 

Meras A. Vrubliauskas prašė visų seniūnų, pasitarus su gyventojais bei vietos bendruomenėmis, išrinkti po tris konkrečius kelius, kuriuos šiais metais reikėtų asfaltuoti ar įrengti žvyro dangą. Savivaldybės vadovai supranta, jog tvarkytinų kelių kiekvienoje seniūnijoje yra kur kas daugiau, tačiau galimybės įpareigoja atsirinkti prioritetus.

 

„Praėjusiais metais asfalto tiesimui ir kaimo kelių žvyravimui savivaldybė išleido 7 mln. eurų. Kai kur gyventojai nepatenkinti, kad asfalto danga per siaura, bet ekspertai nustatė, jog 5,5 m kelio plotis yra pakankamas nedidelio intensyvumo keliuose, ypač gyvenviečių ribose, kur transporto priemonių greitis ribojamas. Kelių tiesimui, jų priežiūrai ir šiemet skirsime išskirtinį dėmesį“- žadėjo savivaldybės vadovas.

 

Taip pat seniūnai, seniūnaičiai, bendruomenių atstovai  buvo raginami teikti pasiūlymus dėl gatvių apšvietimo, apsispręsti dėl kolumbariumų (urnų su mirusiųjų pelenais laikymo sienelių) įrengimo  Miroslavo bei Pivašiūnų kapinėse tikslingumo,  seniūnijose naudojamų mažųjų traktorių poreikio. Pernai savivaldybė nupirko ir didžiausioms seniūnijoms skyrė 4 keturračius bei 3 traktorius, kuriais atliekami pagalbiniai šaligatvių valymo ir barstymo, viešųjų erdvių šienavimo darbai. 

Parama kaimo bendruomenėms 

        Pasitarimo metu aptarta nemažai kitų klausimų – dėl sveikatos priežiūros, socialinės paramos naujovių, švietimo įstaigų veiklos. Būtent šioms įstaigoms mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė šiemet nežadėjo jokių „perversmų“, sakė, jog savivaldybė sieks išlaikyti visas mokyklas, pritraukti į jas daugiau mokinių.

 

Apie paramą kaimo bendruomenėms kalbėjo Svajūnas Adžgauskas iš Venciūnų, Irena Karalukienė iš Genių kaimo, Alytaus rajono Vietos veiklos grupės vadovė Vida Vrubliauskienė, „Punios ainių“ bendruomenės atstovė Laimutė Žūsinienė, bendruomenių vadovai Kęstutis Krivas, Dalė Baranauskienė, Stasė Čižauskienė, Aldona Jankauskienė, Rasa Gražulienė, Monika Ražanauskienė.

 

Savivaldybės vadovai išgirdo jų prašymus ir pasiūlymus, atsakė į konkrečius klausimus. Kaimo bendruomenės paragintos teikti projektus dėl finansinės paramos ne tik iš savivaldybės, bet ir iš atskirų ministerijų, fondų, dalyvaujamojo biudžeto. Žadėta paremti tradicinius kultūros renginius, svarbiausius darbus. 

                           Alytaus rajono savivaldybės informacija 

Nuotr.: Savivaldybės vadovai aptarė su seniūnijų, bendruomenių atstovais biudžeto lėšų panaudojimą, planuojamus darbus. 

Prie nuotoliniu būdu surengto pasitarimo prisijungė apie 70 dalyvių.