Pivašiūnų gimnazijos mokinių tarybos nariai, minėdami Antikorupcijos dieną, paruošė stendą su korupcijos aštuonkojais. Stende pavaizduoti žmones puolantys korupcijos aštuonkojai, apraizgę žmonių širdis, smegenis ir pačius žmones. Mokiniai stende įklijavo vokelius, skirtus ne kyšiams, o šventiniams palinkėjimams. Gimnazijos  pradinių klasių mokiniai su savo mokytojomis paruošė  stendą su žuvytėmis, simbolizuojančiomis visuomenės ydas, ragino neįkliūti į korupcijos tinklą. Mokiniai dalinosi „Sąžiningumo saldainiais“, kuriais norėjo atkreipti dėmesį, koks yra sąžiningumo skonis . Mokytojai diskutavo apie korupciją, jos priežastis ir pasekmes, paplitimą, atliko testą korupcijai atpažinti.

Tarptautinę antikorupcijos dieną inicijavo ir paskelbė Jungtinės Tautos. Gruodžio 9-oji pasirinkta todėl, kad šią dieną 2003 metais Meridoje (Meksikoje) įvyko aukščiausio politinio lygio konferencija kovos su korupcija problemoms spręsti. Jos metu buvo pasirašyta Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją. Lietuvos Respublikos vardu šį dokumentą pasirašė teisingumo ministras.

Remiantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu antikorupcinis visuomenės švietimas vykdomas kaip neatskiriama visuomenės švietimo dalis, siekiama puoselėti asmens dorovę, Lietuvos valstybės sampratą, ugdyti pilietiškumą, asmens teises ir pareigas visuomenei, užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą. Ši veikla plėtojama visų tipų ir lygių švietimo įstaigose.

 

 

Pivašiūnų gimnazijos informacija