Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką


Anelė Čepukienė-Čenkutė  gimė 1904 m. birželio 6 (gegužės 24) d. Puodžių kaime, Varėnos valsčiuje.
 Jos gyvenimas nebuvo lengvas. Vos sulaukusi dviejų metų neteko tėvo, o netrukus mirė ir motina. Teko gyventi pas motinos pamotę Aleksandravos kaime, vėliau pas brolį Puodžiuose. Ten pasibaigė jos vaikystė ir prasidėjo jaunystės dienos. Buvo varu išvaryta už pirmojo vyro ligonio.  Nesijautė  laiminga ir vėliau gyvendama su antruoju vyru.
1945 m. palikusi Dzūkiją, ji apsigyveno Jonikaičių kaime, Šilutės rajone.

    Su liaudies kūryba A. Čepukienė susidūrė ankstyvoje vaikystėje. Ji girdėdavo jaunimo atliekamas melodingas dainas. Pasakų, patarlių ir priežodžių prisiklausydavo iš senų žmonių. „Dainos tai buvo mano turtas, visa linksmybė ir širdies nusiraminimas. Jei aš nebūtau dainavus, tai iš proto būtau išėjus, taip vargingai gyvendama...“,  - rašė A. Čepukienė straipsnyje „Oi dainos dainelės“, išspausdintame leidinyje „Liaudies kūryba I. “ (Vilnius: Mintis, 1969, p, 191-197).
  Tik nuo 1959 metų, susitikusi su tautosakos rinkėjais, A. Čepukienė pradėjo tarsi naują gyvenimą. Ji buvo kviečiama dainuoti į Universitetą, Konservatoriją, Lietuvių kalbos ir literatūros institutą.  Vakarais, nuvargusi po dienos darbų, A. Čepukienė užsidegdavo  lempą ir rašydavo.  Per kelerius metus parašė plačią (18 sąsiuvinių) autobiografiją, kelis šimtus eilėraščių, vaizdelių, apsakymų.

    

1973 metais „Vagos“ leidykla išleido Anelės Čepukienės tautosakos ir kūrybos rinktinę „Oi tu kregždele“. Knygoje spausdinami įdomesni A. Čepukienės pateiktos tautosakos ir jos pačios parašyti kūriniai: 65 jos padainuotos dainos, 5 papasakotos pasakos, pluoštas liaudies mįslių, patarlių ir priežodžių, 9 eilėraščiai, 6 apsakymai ir vaizdeliai.  Knygoje  rasime ir A. Čepukienės autobiografijos ištrauką, kurioje liaudies dainininkė pasakoja apie niūrias vaikystės dienas, piemenavimo vargus, piršlybas ir santuoką su nemylimu vyru.
      Mirė 1980 m. spalio 17 d. Pavilkiuose (Šilutės raj.). Palaidota Pagėgiuose.

   

                                                 Parengė Elena Glavickienė

Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja