Lapkričio 16 d. Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokytojai tobulino savo dalyko turinio planavimo ir tobulinimo kompetenciją Lazdijų meno mokykloje, III-oje respublikinėje konferencijoje ,,Gabių ir talentingų vaikų meninis ugdymas“.  Konferencijos tikslas - skatinti šalies pedagogų bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi apie gabių ir talentingų mokinių meninį ugdymą, ieškant būdų ugdymo kokybei gerinti. Tikslingai pasirinkus kvalifikacijos tobulinimo renginius daroma puiki įtaka švietimo kokybei, kurios rezultatas yra mūsų mokinių pasiekimai bei jų pažanga. Todėl mūsų mokyklos bendruomenės siekiamybė - kryptingai tobulinti mokytojo profesinį tobulėjimą. Smagu, kad dalyvaudami šioje konferencijoje, mokytojai Gintautas Pikūnas, Joana Laugalienė, Laima Zalanskienė ir Rasa Babarskienė atrado naujų mokymo metodų ir formų gabių ir talentingų mokinių ugdymui; suaktyvino muzikos, meno ir kitų neformalaus švietimo įstaigų pedagogų bendradarbiavimą bei metodinę veiklą. Šaunu, kad galės pasidalinti gerąja patirtimi, kaip tobulinti ugdymo procesą siekiant mokinio asmeninės ūgties.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija