Spalio 21 d. Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokinės ir mokytojos vyko, į jau tradicija tapusį Tarptautinį Kauno krašto tautinių muzikos instrumentų festivalį ,,Upokšnis“, skirtą kompozitoriui Jonui Švedui atminti. Koncerte dalyvavo tautinių instrumentų atlikėjai iš 14-os muzikos bei meno mokyklų, kuriame skambėjo kanklių, birbynių, lumzdelių, skrabalų muzika. Alytaus r. meno ir sporto mokyklą atstovavo 3 kanklių klasės mokinė Kotryna Klimavičiūtė (vyresnioji kanklių mokytoja Margarita Ivanauskienė) ir 5 klasės mokinės Ema Martinkutė, Iveta Truncytė (kanklių mokytoja metodininkė Laimutė Aleksiupienė), kurioms akompanavo vyresnioji mokytoja Joana Laugalienė. Koncerto metu girdėjome atliekamas ne tik liaudies melodijas, bet ir lietuvių kompozitorių Jono Švedo, V. Virbicko, A. Naraškevičiaus, J. Karoso, A. Mikelsko, N. Bogutaitės – Dėdinienės, A. Kulikausko, A. Raudonikio, M. K. Čiurlionio kūrinius. Stebėjome ir mokėmės vieni iš kitų, gėrėjomės subtiliu kanklių garso intonavimu ir kūrinių interpretavimu, ugdėme sceninę patirtį kuri reikalavo didelio pasitikėjimo, dėmesio koncentracijos, susitelkimo ir ištvermės. Mokytoja metodininkė Laimutė Aleksiupienė