Vaikų globą skatinanti Alytaus rajono savivaldybė dėkinga kiekvienam, pasiryžusiam globoti tėvų globos netekusį vaiką, su globėjais nuolat palaiko ryšį, konsultuoja, vykdo mokymus, padeda spręsti buities klausimus, atvykti į savivaldybės organizuojamas šventes.

Šeimų šventėje Punioje, vykusioje vasaros pabaigoje su kitomis rajono šeimomis linksminosi 21  globėjų šeima ir 54 jų globotiniai iš visų vienuolikos seniūnijų. Savivaldybė žingsnis po žingsnio siekia prieš kelis metus užsibrėžto tikslo, kad dėl įvairių priežasčių tėvų globos netekę rajono vaikai augtų šeimose, o ne instituciniuose globos namuose.

„Kai pamatau besilinksminančius globojamus vaikus, kartu su globėjais besitvarkančius namuose, ūkiuose, daržuose, džiaugiasi širdis. Augdami šeimoje, jie įgauna socialinių įgūdžių, išmoksta būti namų šeimininkais, atsakingais už mažesnius brolius ir seseris, atsiranda pareigos jausmas. Manau, augdami vaikų globos namuose, to jie gauna daug mažiau. Ko gero, nepalyginami dalykai yra sutinkamas rytas ir palydima diena šeimos rate ir globos namuose“, – sako Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas.

Tėvų globos netekusius Alytaus rajono vaikus savivaldybė apgyvendina viešojoje įstaigoje Kazlų Rūdos socialinės paramos centre. Šiuo metu centre gyvena 6 rajono vaikai, už jų globą savivaldybė iš savo biudžeto kiekvieną mėnesį moka po 530 eurų. Alytaus vaikų globos namuose vaiko globa kainuoja beveik dvigubai daugiau – 1042 eurus. Juose gyvena 15 rajono vaikų, už keturių globą moka savivaldybė, už kitus pagal anksčiau galiojusią tvarką – valstybė.  

„Tai dideli pinigai. Geriau jie būtų skiriami globėjams ir įtėviams“, – mano Alytaus rajono savivaldybės meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas, Socialinių reikalų komiteto pirmininkas A. Vrubliauskas. Šiuo klausimu jis ne kartą diskutavo su kitų savivaldybių merais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais.

Tikslą – nė vieno Alytaus rajono vaiko globos namuose – iškėlęs meras domisi kiekvienu globos atveju. Šiais metais per septynis mėnesius šeimose, o ne globos namuose, apsigyveno 20 vaikų.

Nuo 2016 m. pradžios rajono vaikų globėjais tapusiems žmonėms kiekvieną mėnesį savivaldybė iš savo biudžeto moka 300 eurų. Svarstoma galimybė dėl didesnės paramos už sveikatos problemų turinčių vaikų globą.

Kaip sakė Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai vykdanti Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pareigas, Renata Kruk, skyriaus specialistai vis dažniau konsultuoja žmones globos klausimais. Norintiems jais tapti ir įtėviams nuolat organizuojami mokymai, konsultacijos.

Nuo rugsėjo globėjai ir įtėviai kartą per mėnesį kviečiami į nemokamą savitarpio pagalbos grupę. Užsiėmimus veda visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ specialistai. Jų metu dalijamasi patirtimi, aptariamos problemos auginant globojamus arba įvaikintus vaikus. Savitarpio pagalbos grupių užsiėmimai vyksta vieną kartą per mėnesį nuo 17 val., adresu: Vilties g. 28A, Alytuje. Informacijos globėjai ir įtėviai gali kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių arba tel.:  (8 315) 74 874, 8 616 52 757.

Nuotolinis informavimas ir nuotolinis konsultavimas esamiems ir būsimiems globėjams (rūpintojams) bei įtėviams, asmenims, besidomintiems vaiko globa (rūpyba) šeimoje ar įvaikinimu, vykdomas interneto svetainėje www.javakis.lt.

Jiems skirtos komponentės administravimą vykdo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nuotolinio konsultavimo paslauga yra galima tik registruotiems vartotojams.

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija