Šiais metais planuojama įamžinti Simno valsčiaus savanorių ir Vyties kryžiaus ordino kavalierių atminimą. Šį ir kitus klausimus Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas  aptarė su visuomeniniu patarėju, savivaldybės tarybos nariu Vydu Baravyku.

V. Baravykas yra mero potvarkiu sudarytos darbo grupės dėl 1919-1920 m. Simno valsčiaus savanorių ir Vyties kryžiaus ordino kavalierių įamžinimo – atminimo lentų pastatymo Simno mieste - pirmininkas.

Praėjusiais metais įvyko trys šios darbo grupės posėdžiai. Be V. Baravyko, darbo grupėje yra tarybos narys Gintautas Radžiukynas ir savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Aivaras Vyšniauskas. 

Darbo grupės posėdžiuose nutarta pastatyti dvi atminimo lentas Simne: savanoriams ir Vyčio kryžiaus ordino kavalieriams. Numatytos iškalti jų pavardės visuomenei buvo pristatytos. Pasak V. Baravyko, dėl pavardžių buvo sulaukta patikslinimų.

Kitą savaitę vyks išvažiuojamasis darbo grupės posėdis Simne dėl galutinės vietos, kurioje stovės atminimo lentos, parinkimo.

Su visuomeniniu patarėju meras A. Vrubliauskas taip pat aptarė rajono viešosios bibliotekos paslaugų plėtimo galimybes. Pasak V. Baravyko, reikėtų išsaugoti Alytaus mieste esantį Skaitytojų aptarnavimo - informacijos skyrių, bet sumažinti darbuotojų skaičių.

Alytaus rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas nuo 2019 metų turi du visuomeninius patarėjus – V. Baravyką ir Raimundą Markauską. Abu – Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariai, buvę Seimo nariai. V. Baravykas pataria komunaliniais ir žemės ūkio klausimais, R.Markauskas – biudžeto ir ekonomikos klausimais.

Alytaus rajono savivaldybės informacija