Alytaus rajono mokytojai profesinės dienos proga rinkosi ne į koncertų ar mokyklų aktų sales.  Meras Algirdas Vrubliauskas juos pakvietė susitikti Alytaus miesto kino teatre „Dainava“, kur, be sveikinimo žodžių, palinkėjimų, padėkų, įteikė ir išskirtinę dovaną.

Į susirinkusius pedagogus kreipėsi vicemerė Dalia Kitavičienė ir mokytojo profesiją palygino su ūkininko. „Sėti žinias, troškimus, auginti svajones. Rugsėjis – žinių sėjos pradžia. Birželis – gražiausia žiedų kompozicija už mokytojo triūsą, deja, dažnai dar vis nesuprastą ir neįvardintą“ , – kalbėjo vicemerė. Ji priminė, kad Tarptautinė  mokytojų diena minima UNESCO (Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija) iniciatyva ir ja siekiama atkreipti dėmesį į itin svarbų ir sunkiai įkainojamą, nepakeičiamą mokytojo darbą. „Norime jums padėkoti už sunkų darbą ugdant Alytaus rajono ir  tuo pačiu Lietuvos piliečius“ , – sakė vicemerė.


Mokytojus sveikindamas profesinės dienos proga meras Algirdas Vrubliauskas pabrėžė, kad mokytojai  kartais vaikams atstoja tėtį ir mamą ir daug prisideda prie asmenybės ugdymo. „Paguosti, padėti, suprasti, mylėti ir vaiką išmokyti mylėti gyvenimą, vertinti vienas antrą – tai yra labai dideli dalykai. Kiekvieną turite išryškinti ir atskleisti kaip asmenybę, kad jis jaustųsi orus, vertinamas. Jūs labai daug turite turėti“ , – kalbėjo meras A. Vrubliauskas ir padėkojo mokytojams, kad, nepaisant iššūkių ir nepriteklių, įvairių diskusijų, galimybių,  jie neišsižadėjo savo profesijos ir liko su vaikais ir mokykla. „Yra tam tikras pašaukimas, nes už darbą nėra gerai atlyginama, ne visada gerai padėkojama. Jūs turite visa tai ištverti ir eiti į priekį su gera žinia, optimizmu. Aš džiaugiuosi, kad mes jus tokius turime, daug profesionalių, vertų mokytojo vardo iš didžiosios raidės“ , – sakė rajono meras.

A. Vrubliauskas, vicemerė  Dalia Kitavičienė, administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė įteikė mero padėkas, gėlių ir atminimo dovanas Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos geografijos mokytojai metodininkei Rasai Babarskienei už nuoširdų ir kruopštų pedagoginį darbą ugdant mokinius, gerą jų paruošimą brandos egzaminams, Simno gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei Virginijai Baranauskienei už nuoširdų pedagoginį darbą, mokinių rengimą olimpiadoms ir valstybiniams brandos egzaminams, Daugų Vlado Mirono gimnazijos anglų kalbos vyr. mokytojai Odetai Šerelienei už nuoširdų pedagoginį darbą, puikius mokinių brandos egzaminų rezultatus ir inovatyvių ugdymo metodų taikymą, Pivašiūnų gimnazijos pradinių klasių vyr. mokytojai Linai Kochanskienei už kruopštų pedagoginį darbą, nuoširdų mažųjų mokymą, gimnazijos aplinkos puoselėjimą ir gražinimą, Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus matematikos vyr. mokytojai Aldonai Novikienei už nuoširdžią ilgametę pedagoginę veiklą, kruopštų mokinių paruošimą olimpiadoms ir gebėjimą sudominti jaunimą matematika, Miroslavo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei Nijolei Milienei už nuoširdų pedagoginį darbą, gimtosios kalbos puoselėjimą, gebėjimą sudominti jaunimą mokomuoju dalyku  ir inovatyvių ugdymo metodų taikymą praktikoje, meno ir sporto mokyklos vyr. mokytojui Rolandui Lukoševičiui už jaunimo motyvaciją ir ugdomą meilę sportui, nuoširdų pedagoginį darbą ir aukštus mokinių pasiekimus dziudo sporte.

Mokytojams šventės proga padovanotas naujausias režisieriaus Algimanto Puipos filmo „Kita tylos pusė", pastatyto pagal skandinavo T. Lindgren romaną „Kamanių medus“, seansą.

Alytaus rajono savivaldybės informacija