Šiandien vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje Alytaus rajono garbės piliečio vardą Savivaldybės taryba suteikė Adolfui Ramanauskui-Vanagui (po mirties), Pietų Lietuvos partizanų srities vadui, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signatarui, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vadui, už nuopelnus Lietuvos valstybei.

Alytaus rajono garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti  komisijos pirmininkas, savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, pristatydamas komisijos siūlymą Garbės piliečio apdovanojimą skirti Adolfui Ramanauskui-Vanagui, sakė, kad komisijos tokį siūlymą lėmė keletas aspektų. „A. Ramanausko-Vanago nuopelnai Lietuvos valstybei neabejotinai svarbūs. Didžioji jo veiklos dalis siejasi su Alytaus rajono teritorija.  Simboliška ir tai, kad šiais  Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio metais sukanka 100 metų nuo šio didžiavyrio gimimo. 2018-uosius Seimas paskelbė Adolfo Ramanausko-Vanago metais. Visai neseniai paskelbta, kad surasta iki šio ilgai ieškota jo palaidojimo vieta“, – kalbėjo A. Vrubliauskas.

A. Ramanausko-Vanago kandidatūrą Alytaus rajono garbės piliečio vardui suteikti pasiūlė asociacija „Nemunaičio bendruomenė“ ir Nemunaičio seniūnija.

A. Ramanauskas gimė 1918 m. kovo 6 d. Niu Britene  (JAV) lietuvių šeimoje, kuri vėliau grįžo į Lietuvą. Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo mokytojas,  sovietams okupavus Lietuvą, įsijungė į partizaninę kovą už Lietuvos nepriklausomybę, tapo vienu iškiliausių partizanų vadų, jam buvo suteiktas brigados generolo laipsnis. 
1945 m. birželio 2 d. Alytaus apskrities Nemunaičio valsčiaus Nemunaičio miestelyje esančioje pranciškonų koplyčioje partizano priesaiką priėmė apie 120 Adolfo Ramanausko-Vanago kuopos, Vaclovo Voverio-Žaibo, Konstantino Barausko-Vėžio ir kitų būrių partizanai.      
A. Ramanauskas-Vanagas kartu su kitais  septyniais partizanų vadais 1949 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklaraciją. Seimas įstatymu pripažino deklaraciją  Lietuvos valstybės tęstinumui itin reikšmingu teisės aktu. Šiuo dokumentu Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis paskelbė, kad prisiima atsakomybę vadovauti nepriklausomos bei demokratinės Lietuvos valstybės atkūrimui. 

1956 m. Pietų Lietuvos partizanų vadas buvo suimtas, o 1957 m. Vilniuje sušaudytas.

A. Ramanausko-Vanago artimiesiems Alytaus rajono garbės piliečio ženklas, miniatiūra ir liudijimas bus iškilmingai įteikti liepos 6 d. Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos šventėje Dauguose.

Alytaus rajono garbės piliečiai 

Garbės piliečiai Alytaus rajone yra renkami nuo 2007 metų. Šis vardas suteiktas Alovės ir Ryliškių parapijų klebonui Stanislovui Stankevičiui, Vilniaus dailės akademijos profesoriui, skulptoriui, dailininkui, grafikui Antanui Kmieliauskui, Kauno medicinos universiteto klinikos Stuburo ir periferinių nervų chirurgijos skyriaus vadovui dr. Broniui Špakauskui, Nemunaičio seniūnijos bendruomenės narei Janinai Irenai Gruodienei, kunigui, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, Lietuvos kariuomenės kapelionui, politiniam tremtiniui Vladui Mironui (po mirties), sportininkei Aldonai Česaitytei-Nenėnienei (po mirties), astrofizikui Juozui Beruliui, A. Adamkienės labdaros ir paramos fondo steigėjai Almai Adamkienei, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių kongregacijos vienuolei Danutei Konstancijai Saboniūtei, visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinei direktorei Rasai Dičpetrienei, dainų kūrėjai, kultūros ir švietimo darbuotojai Genovaitei Švabienei.

Alytaus rajono savivaldybės informacija