Alytaus rajonas kartu su visa Lietuva minėjo Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Nuotolinius renginius organizavo Kultūros centras, Viešoji biblioteka, gimnazijos ir bendruomenės.

Savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas virtualiame sveikinime Alytaus rajono gyventojams pasidžiaugė, kad 1918 metais atkuriant valstybę iš 20-ties Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų du  tuo metu gyveno Alytaus rajono teritorijoje. Tai kunigai šviesuoliai Alfonsas Petrulis ir Vladas Mironas. Jų atminimas pagerbtas gėlėmis, tylia malda.


Alytaus rajono savivaldybės administracinis pastatas šventės išvakarėse sužibo Lietuvos vėliavos spalvomis – geltona, žalia, raudona. Tokiu būdu simboliškai pagerbtas ir vienas iš istorinės, 1918 m. patvirtintos Trispalvės kūrėjų - iš Alytaus rajono kilęs dailininkas Antanas Žmuidzinavičius.

Kultūros centras mūsų šaliai ir kiekvienam lietuviui padovanojo muzikinį sveikinimą  „Sudainuokime Lietuvą!“.

Prie Lietuvos valstybės atkūrimo renginių prisijungė ir Alytaus rajono mokyklos, kurios organizavo nuotolines integruotas pamokas, projektus, akcijas, kūrybinius darbus, parodas bei viktorinas. Mokiniai noriai jungėsi prie sportinių iššūkių, dalyvavo virtualiose ėjimo, bėgimo, orientacinėse varžybose, kūrė vaizdo sveikinimus.  

Rajono viešoji biblioteka ir filialai pakvietė pasižvalgyti po virtualias parodas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – Vasario 16-ajai – paminėti.

Aktyviosios Alytaus rajono bendruomenės taip pat minėjo šią Lietuvai ypatingą dieną, šventiškai papuošdamos viešąsias erdves, organizuodamos nuotolines viktorinas ir pagerbdamos Nepriklausomybės kovotojus. Prie jų paminklų padėta gėlių, uždegtos  atminimo žvakeles.

Alytaus rajono savivaldybės informacija