2020 m. spalio 22 dieną Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokinė Skaistė Makselytė su  mokytoja Joana Laugaliene dalyvavo II Respublikiniame jaunųjų pianistų  konkurse “Lietuvos šalelėj”, skirtame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Jadvygos Čiurlionytės atminimui. Konkursas vyko renovuotoje Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykloje (organizatorė - mokytoja metodininkė Elvyra Sinkevičienė), į kurį atvyko (dalyvių skaičių pakoregavo pandemija) mokinukai iš Rokiškio, Marijampolės, Alytaus miesto ir Alytaus rajono  meno ir muzikos mokyklų.

Konkurso įžangoje skambėjo organizatorės, mokytojos metodininkės Elvyros Sinkevičienės atliekamas M. K. Čiurlionio Preliudas”. Po mokyklos direktorės Renatos Bakulienės sveikinimo žodžio  turėjo galimybę pasižiūrėti 1972m. sukurto dokumentinio filmo “Seserys” ištraukos apie kompozitorę Jadvygą Čiurlionytę. Po jaukaus dalyvių koncerto mokykloje  visi važiavo į Senąją Varėną – M. K. Čiurlionio gimtinę, kur 1875m. buvo  pakrikštytas Lietuvos kompozitorius ir dailininkas M. K. Čiurlionis. Bažnyčioje improvizuotame dalyvių koncerte mokiniai  labai noriai išbandė  vargonų klavišus, atlikdami savo kūrinius. 

        Visi gerai nusiteikę, džiaugdamiesi konkurso rezultatais, šiltu priėmimu, išvyko  namo. Smagu, kad Skaistė Makselytė į Daugus grįžo pelniusi diplomantės įvertinimą.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija