2019 m. spalio 3 d. Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė ir vyresnioji mokytoja Rasa Babarskienė dalyvavo mokslinėje ir praktinėje etninės kultūros konferencijoje, kurią organizavo Alytaus kultūros ir komunikacijos centras. Konferencijos tikslas – skatinti domėtis savo šalies, krašto etnine kultūra, jos atspindžiais muzikoje ir tautodailėje. Renginio eigoje buvo pristatyta etninės kultūros vystymasis, nurodant metodus ir galimybes, kuriomis remiantis galima dirbti ugdymo įstaigose, kaip puoselėti tautinį palikimą ir etnines tradicijas šiuolaikiniame kontekste, kaip tobulinti etninės kultūros kompetencijas ar aktyvinti bendruomenės narių savanoriškas iniciatyvas.

Konferencijoje buvo skaitomi įvairios tematikos pranešimai, kuriuos pristatė gerai žinomi vardai etnokultūros pasaulyje: Dalia Urbanavičienė - ,,Etninė kultūra bendrojoje kultūros politikoje“; Vida Šatkauskienė ir Loreta Sungailienė - ,,Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas. Vertingos tradicijos Dzūkijoje“; Daiva Vyčinienė - ,,Etninės kultūros ugdymo specialistų rengimas, nueitas kelias, nauji poreikiai ir iššūkiai“; Veronika Povilionienė - ,,Dainavimas ir tautiškumas“ bei kiti puikūs lektoriai. Nuotaikingą koncertą surengė LMTA etnomuzikologijos katedros folkloro ansamblio ,,Tatato“ dalyviai. Renginio pabaigoje vyko aktyvios kūrybinės dirbtuvės, kurias galėjo pasirinkti kiekvienas pagal savo norimus polinkius, interesus: smuikavimas su Gaila Kirdiene - ,,Senosios Dzūkų smuikavimo tradicijos šiandien; armonikavimas su Arvydu Kirda - ,,Armonikos ypatumai Dzūkijoje“; Evaldas Vyčinas - ,,Tradicinis skambinimas cimbolais“ ir pasidainavimai su Veronika Povilioniene.

Susitikti, išgirsti, pamatyti, susipažinti ir pabendrauti – tai neįkainojamas grįžtamasis ryšys, patirtis ir vertybė, o tikslingi praktiniai užsiėmimai visada naudingi mokytojo profesionalumui tobulinti.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija