Danielius Jakubavičius

Kviečiu pasižiūrėti ko Lietuvai Vasario 16-osios proga linki Alytaus krašto žmonės!