„Abejoji savo jėgomis?! Tačiau nori jas išbandyti ir praktiškai sužinoti, kiek stiprus ir ištvermingas esi?!“ Į šiuos ir panašius kiekvienam kylančius klausimus buvo galima atsakyti pačiam sau paskutinįjį rugsėjo šeštadienį dalyvaujant Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione (toliau – DKBUB) vykusiame #BEACTIVE Europos sporto savaitės renginyje – kariškame kliūčių ruože „Ulono takas“. Minėtą kliūčių ruožą prieš maždaug 15 metų įrengė DKBUB kariai, o LŠS Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės šauliai, vadovaudamiesi bataliono fizinio rengimo vyr. specialisto Arturo Jezersko naudingomis rekomendacijomis, jį pritaikė vaikams nuo 11 iki 18 metų.

#BEACTIVE Europos sporto savaitė – tai Europos Komisijos iniciatyva, skatinanti sportą ir fizinį aktyvumą visoje Europoje. Organizuojant savaitės veiklas siekiama, kad kuo daugiau žmonių sportuotų ir būtų fiziškai aktyvūs bei suprastų sporto ir fizinio aktyvumo naudą. DKBUB vadas plk.ltn. Darius Meilūnas, organizuojant šį ir kitus panašius renginius jauniesiems šauliams bei mokiniams, visuomet ištiesia pagalbos ranką, leidžia pasinaudoti bataliono patalpomis ar teritorija bei akcentuoja, kad svarbiausia yra jaunimo pilietiškumo ir fizinio aktyvumo ugdymas.

Dalyviai startavo grupėmis susiskirstę po dešimt – dvylika asmenų. Įveikdami kliūčių kompleksą turėjo saugotis „spygliuotų vielų“ virš galvos ir šliauždami laikyti kūną kuo arčiau žemės, kopė nuožulnia siena padėdami vieni kitiems ar prisilaikydami įsitvėrę virvės, bėgo „brasta“, mėtė granatų muliažus į apkasą, įveikė dvigubus barjerus, „minų“ lauką, nesiekdami kojomis žemės perėjo „pelkę“ ir pan. Akies taiklumą ir susikaupimą renginio dalyviai galėjo išmėginti šaudydami iš pneumatinio šautuvo ir pneumatinio pistoleto, taikydamiesi į taikinį iš sportinio lanko su strėlėmis ar žaisdami Smiginį. Daugiausiai emocijų kliūčių ruožo dalyviams sukėlė tamsaus tunelio įveikimas, kurio metu dalyviai po vieną šliaužė tamsiu betoniniu tuneliu. Ir jį įveikė visi! Iš viso buvo įrengta net dvylika skirtingų kliūčių.

DKBUB teritorijoje esantį karišką kliūčių ruožą „Ulono takas“ įveikė apie 300 įvairaus amžiaus visuomenės narių – nuo vaikų iki suaugusių. Anot renginio organizatorių, aktyviausiai ir gausiausiai dalyvavo Alytaus rajono ugdymo institucijos: Butrimonių, Daugų Vlado Mirono, Simno, Pivašiūnų ir Miroslavo gimnazijų bendruomenių nariai. Minėtose gimnazijose ne vienerius metus aktyviai veikia jaunųjų šaulių būreliai, puoselėjamos gilios sportinių ir pilietinių veiklų tradicijos.

                                      

LŠS Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės informacija

 

Nuotraukose:

Pav.1: Nepailstantis jaunasis šaulys Martynas Gudukas kliūčių ruožą „Ulono takas“ padėdamas jaunesniesiems renginio dalyviams įveikė net du kartus.

Pav.2: Alytaus r. Butrimonių gimnazijos jaunieji šauliai – aktyvūs sportinių renginių dalyviai.

Pav.3: LŠS Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės jaunieji šauliai drąsiai priėmė iššūkį keltis per upę lynu.