Nuo š. m. rugsėjo 20 dienos Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate darbą pradėjo naujai suformuotas Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo skyrius, kuris nagrinės administracinių nusižengimų bylas ir priims procesinius sprendimus.

Lietuvos Respublikos Seime priimti Administracinių nusižengimų (toliau – AN) kodekso straipsnių ir priedo pakeitimai numato, kad visos administracinių nusižengimų bylos pirmąja instancija yra nagrinėjamos institucijose, o teismai tampa tik apeliacine institucija.

Šis specializuotas visų AN bylų nagrinėjimo skyrius, veiks Alytaus apskrities mastu. Jo darbuotojai pagal kompetenciją nagrinės AN bylas, rengs atsiliepimus gavus skundų dėl priimtų nutarimų bylose bei atstovaus Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui nagrinėjant apeliacinius skundus teisme. Skyriaus pareigūnai spręs nutarimo vykdymo klausimus, skirs nuobaudas ir administracinio poveikio priemones, kontroliuos administracinio nurodymo įvykdymą.