Danielius Jakubavičius

Analizuojant toliau Alytaus r. šviesuolio Vlado Krušnos archyvus, randu 2009 metais Miroslave grojantį akordeonininką Kazį Astrauską. Pažiūrėkite: