Prisiminkime!

2009 m. rugsėjo mėn. 18 d. Alytaus r. Ryliškių kaimo Šv. Monikos bažnyčioje buvo pristatyta Scholastikos Kavaliauskienės knyga "Ryliškiai-gyvenimas Nemuno vingyje".

Vieną iš pirmųjų pasirodymų atliko Raitininkų seniūnas Arūnas Laukaitis, grojo a.a. Jonas Šukys, nuostabiai kalbėjo Makniūnų mokyklos direktorė Elena Ramanauskienė, visus sveikino tuometis Seimo narys Antanas Nedzinskas.

Danielius Jakubavičius