Paremkite puslapį

Prašome geranoriškai prisidėti prie Danielius.net vykdomos viešinimo veiklos.

Naujienų portalo Danielius.net veiklai atstovauja Svetlana Jakubavičienė, mokesčių inspekcijoje 2011 11 05 yra įregistravusi individualią veiklą pagal pažymą nr. (18.30-69.1)-S(A)-3560. Veiklų kodai: 60200, 900300, 63000, 731000, 742000.

Sąskaitos nr. : Svetlana Jakubavičienė LT757044060007760397.

Ačiū.Aby Dahana
Tel. : +62 813 8161 4558
El. paštas : abydahana@gmail.com

https://abydahana.github.io/


Your system is not safe. Contact me if you care.