Krokialaukio bibliotekoje kūrėme tautinę lėlę

Lietuvos Respublikos Seimas, pabrėždamas tautinių rūbų, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formos svarbą, 2017 metus paskelbė Tautinių rūbų metais.

    Tautinis kostiumas – lietuvių tautos materialinės ir dvasinės kultūros simbolis, vizuali tautinės savimonės išraiškos forma, kuri savo reikšme ne tiktai prilygsta , bet ir pranoksta valstybingumo simbolius- vėliavą, herbą, himną. Nes tiktai tautinis kostiumas, reprezentuodamas pagrindinę valstybės tautą, yra sukurtas ne atskirų asmenų ar jų grupių, bet visos tautos.

     Šiandien mes norime ir galime pasirodyti pasauliui. Tačiau tik su savais , o ne skolintais rūbais būsime tam pasauliui įdomūs. Lietuvių tautiniai drabužiai, kaip ir pasakos, dainos, šokiai, turi senas tradicijas. Šios tradicijos tvirčiausiomis gijomis susieja visas kartas. Pažinti jas ir branginti – mūsų pareiga.

   Lietuvos teritorijoje yra susiformavę penki etnografiniai regionai, kurie skiriasi tarmėmis ir įvairiais etninės kultūros aspektais-tarp jų ir tradiciniais drabužiais. Tai Aukštaitija, Žemaitija, Dzūkija, Suvalkija ir Mažoji Lietuva. Šventinius drabužius visuose regionuose sudarė tos pačios pagrindinės dalys, tik skyrėsi jų sukirpimas, spalvos, papildomos detalės ir papuošalai.

   Įprasmindama Tautinių rūbų metus Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Jolita Vaičiulienė surengė edukacinę pamokėlę Krokialaukio Tomo Noraus – Naruševičiaus gimnazijos 4 klasės mokiniams. Bibliotekininkė surengė tautinių drabužių ir austų lietuviškų drobių parodą.  Edukacijos pradžioje buvo aptariamos pagrindinės spalvos, būdingos skirtingiems regionams. Vėliau buvo pasakojama apie raštus, siuvinėjimo ir puošimo technikas, medžiagos pasirinkimą, šventinį ir darbinį drabužį, pagrindinius puošybos elementus, juostų pynimą, galvos apdangalus. Mokiniai kartu su pradinių klasių vyr. mokytoja Edita Jundulaite  ir bibliotekininke gamino popierines  lėles, kurias puošė atskirų regionų tautiniais drabužiais, išlaikydami jiems būdingus bruožus. 

 

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Krokialaukio filialo vyresn. bibliotekininkė
Jolita Vaičiulienė

Komentuoti

112
Alytus
Alytus
Alytus
Alytus
Varėna
Alytus
Alytus
112
112
Alytus
Varėna
Daugai
Varėna
Alytus
Anonsas
Alovė
Alytus
Varėna
Daugai
Interviu
Daugai
Daugai
Alytus
Alytus
Dzūkija
Be temos
112
Varėna
Dzūkija
Dzūkija
Video
112
Varėna
Be temos
Daugai