Daugai

Valstybės diena Dauguose be stipriųjų alkoholinių gėrimų ir su įdomia šventine programa

Alytaus rajono savivaldybės taryba nusprendė riboti prekybą alkoholiniais gėrimais Valstybės dienos  šventės „Švęskime Valstybės dieną Dauguose!“ metu visoje Daugų seniūnijos teritorijoje. Kaip sakė savivaldybės Ekonomikos skyriaus vedėja Jolita Gruzinskienė, prekiauti stipriaisiais alkoholiniais gėrimais draudžiama renginio metu – liepos 4 d. nuo 16 val. iki liepos 5 d. 2 val. nakties.  

„Prekiauti leidžiama tik natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, t. y. alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų“, – sakė J. Gruzinskienė.  

Valstybės dienos šventė vyks liepos 4 d. Daugų miesto aikštėje ir Didžiulio ežero pakrantėje, kurioje didelių ir mažų lauks įvairios pramogos, užsiėmimai. Vyks šventinė prekyba.

Šventės dieną bus uždarytas eismas Salomėjos Nėries, Laisvės gatvėmis, Turgaus aikštėje. Automobilių statymas bus apribotas dešinėje Vytauto gatvės pusėje iki sankryžos su Maironio gatve.

Šiais metais seniūnijų „gaspadinės“ nustebins pyragais ir vietoje verdama uogiene, kuriais pasivaišinti galės visi. „Verslo gatvėje“ savo verslą pristatys rajono verslininkai. 

Vakaro koncerte pasirodys Alytaus rajono folkloro kolektyvai ir liaudiškos muzikos kapelos,Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono Sausumos pajėgų orkestras, žinomos Lietuvos grupės – legendinė „Nerija“ ir „4 Roses“.  Tradiciškai bus paskelbtas Alytaus rajono garbės pilietis.

Mėgstantys pirtį kviečiami išbandyti pirties malonumus „Vantų kerai“. Panaktinėti bus galima su nakties kino komedija „Šventa karvė“ tramplyno pakrantėje.

Šventinį dangų nušvies fejerverkai, iki antros valandos nakties vyks šokių vakaras.

Visus visus liepos 4-ąją –Valstybės dieną – kviečiame švęsti Dauguose! O negalintys atvykti, šventę galės stebėti tiesiogiai internetu: www.arsa.lt, www.3astudija.lt, www.alytausgidas.lt, www.dainavoszodis.lt .

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentuoti

"Daugų krašto" amatų kiemelis pasipuošė dailia pintine

Daugų miesto bendruomenės ,,Daugų krašto" amatų kiemelyje organizuojami pynėjų užsiėmimai. Juose dalyvauja bendruomenės moterys, norinčios išmokti pinti iš vytelių. Mokymus veda garsi Alytaus rajono amatininkė Rasa Aleksandravičienė. Vytelės nupirktos iš projekto ,,Daugų amatų kiemelio įrengimo ir pritaikymo bendruomenės poreikiams" lėšų.

Moterys išmoko pinti ne tik lėkštes, krepšius, pintines, ,,bulvinukus", bet ir papuošė amatų kiemelio pievelę, nupindamos didžiulę pintinę gėlėms.

Noriu padėkoti pynėjai Rasai Aleksandravičienei už mokymus, UAB ,,Daugesta" direktoriui Aleksandrui Riabininui už atvežtas žemes, gėlininkams Kalašnykams už gražias gėles.

Tikimės, kad gėlių pintinė puoš Daugų amatų kiemelį ir kvies užsukti į svečius.

Daugų bendruomenės pirmininkė

Raimonda Šilalienė

Komentuoti

Valstybės dienos šventės Dauguose programa

Komentuoti

Kas taps Alytaus rajono garbės piliečiu?

Minint Valstybės dieną Dauguose tradiciškai bus paskelbtas Alytaus rajono garbės pilietis. Šiais metais garbės piliečio vardui suteikti buvo pasiūlytos 5 kandidatūros, nusipelniusios Alytaus rajonui ir jo žmonėms. Tai seserys vienuolės, karys savanoris, partizanų vadas, dvasininkas visuomenės veikėjas ir asmuo, užsiimantis labdaringa veikla. Alytaus rajono savivaldybės tarybos komisijos siūlymams dėl Alytaus rajono garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti  pirmininkas Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas pastebėjo, kad visi pretendentai verti garbės piliečio vardo, todėl komisijai nėra paprasta apsispręsti kam jį suteikti.

Komisijoje dirbo savivaldybės mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, tarybos nariai Monika Ražanauskienė, Kęstutis Patinskas, Vytautas Zubras.

Pretendentus ir jų veiklą pristatė komisijos pirmininkas, rajono meras A. Vrubliauskas.

Už beatodairišką meilę ir ilgametę globą vaikams, pasiaukojimą žmonėms ir atsidavimą tarnystei Rumbonių parapijiečiai pasiūlė garbės piliečio vardą suteikti  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių kongregacijos seserims vienuolėms: Danutei Saboniūtei, Sonatai Marčiulionytei, Elvyrai Birutei Rupeikaitei, Vitai Kazilionytei. Į savarankišką gyvenimą seserys vienuolės išleido jau 28 globotinius. Šiuo metu globoja apie 10 vaikų. „Jų rūpestingumo dėka ne vienas senelis oriai sulaukė senatvės. Jų pasiaukojimas ir atsidavimas stiprina parapijos tikėjimą“, – pristatydamas seseris vienuoles pažymėjo A. Vrubliauskas.

Šiais metais pasiūlyti du kariai. Tai Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kūrėjas, savanoris, karininkas, generalinio štabo pulkininkuas Vaclovas Žadeika ir Lietuvos partizanų vadas Vaclovas Voveris-Žaibas.

V. Žadeika dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo kovose Šiaurės fronte, 1919 m. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1919–1920 m. dalyvavo kovose dėl Lietuvos laisvės. Krokialaukyje įkūrė lietuvišką administraciją. Dirbo Krašto apsaugos ministro kanceliarijoje, karo mokykloje. Savo kraštietį pasiūlė Krokialaukio seniūnijos bendruomenės ir įstaigos.

Pretendentas į garbės piliečius V. Voveris-Žaibas – Geležinio vilko partizanų dalinio įkūrėjas ir vadas, Kazimieraičio rinktinės vadas, Dainavos apygardos vado pavaduotojas. Vadovaudamas Geležinio vilko būriui, kuris veikė dabartinėje Alytaus rajono teritorijoje, dalyvavo 28 didelėse kautynėse, per kurias buvo nukauta apie 300 sovietų įgulos kareivių, per 40 karininkų ir stribų. Jo kandidatūrą  pasiūlė VšĮ kultūros klubas „Kitaip“.

Alytiškis Stanislovas Navickas garbės piliečio vardui suteikti pateikė nesenai į amžinybę iškeliavusio kunigo, marijono, visuomenės veikėjo Vaclovo Aliulio kandidatūrą. Jis buvo Lietuvos vyskupų konferencijos Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisijos sekretorius, pirmininkas. Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektorius, atleistas sovietinės valdžios nurodymu. Dėstė slaptoje kunigų seminarijoje. Prasidėjus Atgimimui – aktyvus visuomeninėje veikloje, organizavo katalikišką spaudą, rašė teologinius, publicistinius straipsnius.             

Už labdaringą veiklą Lietuvos raudonojo kryžiaus Simno skyrius pasiūlė garbės piliečio vardą suteikti Norvegijos Karalystės Holmestrando gyventojai Sidselei Askerud (Sidsel Askerud). Ji remia rajono daugiavaikes šeimas. Siunčia paramą Simno seniūnijos neįgaliesiems, ligoniams, seniems žmonėms, Simno specialiajai mokyklai. Finansiškai prisideda prie Raudonojo kryžiaus Simno skyriaus renginių, švenčių. 

Komisijos nariai ilgai diskutavo, kuris nominantas galėtų tapti devintuoju Alytaus garbės piliečiu. „Visi kandidatai yra labai svarbūs mūsų rajonui ir daug nuveikę. Tačiau visada jautri ir aktuali ne tik Alytaus rajono, bet ir visos Lietuvos problema buvo ir bus vaiko globa. Todėl už beatodairišką meilę ir ilgametę globą vaikams, pasiaukojimą žmonėms ir atsidavimą tarnystei komisija savivaldybės tarybai siūlys Alytaus rajono garbės piliečio vardą suteikti Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių kongregacijos seseriai, vienuolei  D. Saboniūtei, kuri davė pradžią gražiai ir kilniai veiklai – globoti likimo nuskriaustus vaikus ir senelius. Globojami vaikai mokomi doros ir sąžiningumo, mylėti vyresnius žmones, suprasti tikrąsias vertybes“, – apibendrindamas komisijos siūlymą kalbėjo A. Vrubliauskas.  

Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteikiamas Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu,  vadovaujantis komisijos  išvadomis.

Alytaus rajono garbės piliečiui regalijos iškilmingai bus įteiktos liepos 4 dieną, renginio „Švęskime valstybės dieną Dauguose!“  metu. 

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentuoti

Patirtimis ir patarimai jauniems verslininkams dalinti Dauguose

Kaip pradėti verslą, iš kur gauti lėšų, kuo gali padėti valstybė – tokie klausimai skambėjo patyrusių, tik pradėjusių verslą ir norinčių jį pradėti verslininkų konferencijoje-apvaliojo stalo diskusijoje „Verslausk – čia ir dabar“, kuri vyko Alytaus rajono aktyvaus verslo biure. Savivaldybės ir Alytaus verslo konsultacinio verslo biuro surengtoje diskusijoje kalbėta apie verslą ir verslumą, sėkmingo verslo istorijas, jaunimo verslo pavyzdžius, verslo kūrimą ir  galimybių analizę, inovacinius sprendimus kuriant verslą ir jį įgyvendinant.

Patirtimi dalijosi ūkininkai ir žemės ūkio produkcijos gamintojai, sveikatos, gyvūnėlių auginimo ir kitų sričių verslininkai.  Patarimų negailėjo Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos  atstovas dr. Gediminas Radzevičius, šaltalankius auginantis Alytaus rajono Venciūnų kaime, Tradicinio atsakingo gyvūnų auginimo verslo asociacijos direktorius Tomas Gailius. Patyrimais, kaip pradėjo verslą ir kaip sekasi jį vystyti, dalijosi jauni verslininkai.

Norintiems pasinaudoti valstybės parama verslui pradėti ir vystyti patarimus dalijo Alytaus darbo biržos atstovės, tarptautinis prekybos ir finansų ekspertas Ermanas Finardis (Ermanno Finardi) iš Italijos, Alytaus verslo konsultacinio centro direktorė Algimanta Ščiglinskienė, banko atstovai.

A. Ščiglinskienė pasidžiaugė atlikto verslumo tyrimo Lietuvoje rezultatu. Iš apklaustų 400 žmonių 47 procentai teigė norintys tapti verslininkais. Anot jos, tai geras rodiklis ir Lietuva turi perspektyvų.

Konferencijoje dalyvavęs Alytaus rajono mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas pakvietė verslininkus naudotis savivaldybės parama. Rajone veiklą vykdantiems smulkiems ir vidutiniams verslininkams skiriama lėšų naujų darbo vietų kūrimui, dalyvavimui parodose, mugėse, seminaruose, kvalifikacijos kursuose, naujų interneto svetainių kūrimui, įmonės steigimui. Šiemet šiam tikslui savivaldybė numačiusi beveik 60 tūkst. eurų.

Vicemeras A. Balčiūnas atkreipė dėmesį, kad po 2020 metų Europos Sąjungos skiriama finansinė parama sumažės. „Kiekviena ES šalis turės mokytis arba priprasti prie gyvenimo savarankiškai“,– sakė A. Balčiūnas ir pasidžiaugė gražiais ir netradiciniais verslumo pavyzdžiais, kuriuos išgirdo konferencijoje. Ypač vicemeras sveikino dalyvavusius joje jaunuolius, kurie neseniai pradėjo arba nori pradėti verslą.

Taip pat konferencijoje dalyvavo mero patarėjas Sergejus Riabininas ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius.

Alytaus rajono savivaldybė ragina norinčius pradėti verslą pasinaudoti nemokamų konsultacijų galimybe. Iki rugpjūčio 31 d. Alytaus verslo konsultaciniame centre bus  teikiamos nemokamos verslo konsultacijos, kaip pradėti verslą, dėl juridinio asmens formos, verslo planavimo ir finansų analizės, naujos produkto rinkos ir analizės, prekybos ir verslo  planavimo ir vystymo.

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Nuotr. 3391 Alytaus rajono mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas pakvietė verslininkus naudotis savivaldybės parama.

3408 Su verslininkais bendravo Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius (nuotr. kairėje) ir mero patarėjas Sergejus Riabininas (nuotr. dešinėje).

Komentuoti

Puslapiai

Sportas
112
Video
Varėna
Dzūkija
Alytus
Alytus
112
Video
Video
112
Varėna
Video
Alytus
Be temos
Alytus
Varėna
Varėna
Varėna
Daugai
Varėna
Be temos
Alytus
Daugai
Varėna
Dzūkija
Alytus
Alovė
Be temos
Varėna
Video
Video
Alytus
Video
Be temos
Dzūkija