Daugai

Danielius.net: negalime apsieiti be reklamos

Nuo birželio mėn. 6 -osios tinklalapyje Danielius.net buvo įdėtos kelios besikeičiančios reklamos. Atsiprašome, jog kitą kartą jos kažkiek trukdo skaityti ar žiūrėti skelbiamas naujienas, tačiau jūsų paspaudimas ant reklamos, suteikia tinklalapiui gauti nors šiek tiek pajamų gyvavimui bei video technikos atnaujinimui. 

Ateity ir toliau jums pateiksime kuo daugiau paprastų ir neiškraipytų videoreportažų apie mūsų Dzūkijos žmonių gyvenimą ir renginius. 

Ačiū

Kulgrinda.lt nuotrauka

Komentuoti

Gulbių šeimynėlė sutrikdė eismą Dauguose (foto)

Antradienį į Daugų pagrindinę Vytauto gatvę nežinia dėl ko ėmė ir "įvairavo" visa gulbių šeimynėlė. Vlado Puzono ir Raimundo Jomanto nuotraukose matosi, kaip praeiviai ir geranoriški vairuotojai padeda netikėtiems eismo dalyviams saugiai pasiekti ežero pakrantę.

Komentuoti

Pocelonyse atstatytas ir pašventintas senasis kryžius (foto)

Asociacijos „Perkūnkalnis“ informacija

Kelių Alytaus rajono kaimų kryžkelėje, prie Pocelonių kapinių, šio krašto savanorių pastatytas kryžius prikeltas naujam gyvenimui. Jo pašventinimą lydėjo gražūs sutapimai ir „Perkūnkalnio“ bendruomenės namuose surengtas jaukus bendrystės vakaras „Varčios aidai“.

Vietos žmonių rūpesčiu ir jų surinktomis aukomis atnaujintą kryžių šeštadienį pašventino Alovės klebonas Stanislovas Stankevičius, linkėdamas, kad kryžius teiktų paguodą ir stiprybę.

„Tegu kryžius saugo jūsų kraštą, tepadeda jo žmonėms, darantiems gerus darbus ir gerbiantiems tradicijas“, - kalbėjo  kunigas S. Stankevičius.

Už tradicijų saugojimą, pagarbą krikščioniškoms vertybėms poceloniškiams ir aplinkinių kaimų: Mieliūnų, Novoplentos, Pavartėnų, Bogušiškių  gyventojams, susibūrusiems į „Perkūnklanio“ bendruomenę, dėkojo ir „Perkūnkalnio“ bendruomenės šventės globėjas, Seimo narys Raimundas Markauskas, prie atstatyto kryžiaus padėjęs gėlių ir uždegęs  žvakių.

Šventėje dalyvavęs politologas Laurynas Kasčiūnas pastebėjo, kad kryžius lietuviams visuomet buvo ne tik kančios, bet ir vilties simboliu, kuris teikė stiprybės ir karo bei tremties sunkumus išgyvenusiems žmonėms.

„Perkūnkalnio“ bendruomenės pirmininkė Aldona Jankauskienė padėkojo žmonėms, kurių rūpesčiu buvo atstatytas medinis kryžius. Jo atstatymu labiausia rūpinosi  Vanda Kibauskienė, Bronė Blėdienė, Linutė Ščesnulevičienė, Ona Luckienė, savo darbu labai prisidėjo Kostas ir Tomas Juškevičiai, Antanas Lekavičius.

Gražią metalinę, kryžių  juosiančią tvorelę nupirko, atvežė ir  pastatė Sigitas Šarkus iš Bogušiškių kaimo.

Kryžiaus atnaujinimo darbus atliko Valdas Beleckas, o daugybė žmonių, kurių artimieji Pocelonių kapinėse palaidoti, ir kiti geradariai prie kryžiaus atnaujinimo savo aukomis prisidėjo. Pocelonių krašto žmonės tarė nuoširdų „ačiū“ Daugų seniūnui Vydui Raudoniui už moralinį palaikymą ir asmeninę finansinę paramą kryžiaus atstatymo darbams.

Prieš šventinant kryžių ant jo buvo pritvirtinta lentelė su užrašu „Saugok per amžius vaikus Lietuvos, tas laisvės nevertas, kas negina jos“. Jos atsiradimą lydėjo tiesiog stebuklingas sutapimas.

Lentelė su tokiu užrašu buvo pritvirtinta ant paties pirmojo kryžiaus, kurį apie 1922-1925 metus Pocelonių, Novoplentos, Pavartėnų ir Bogušiškių kaimų kryžkelėje pastatė iš karo grįžę šio krašto savanoriai.

Dailus, saulute papuoštas kryžius išsilaikė iki 1960 metų, kuomet jį atnaujino iš tremties sugrįžę ir Pocelonių kapines aptverti ėmęsi vietiniai žmonės. Naujasis kryžius buvo gerokai kuklesnis, jį statę vyrai tamsiomis spalvomis nudažė, paliko seną tvorelę, norėdami, kad kuo mažiau į akis kristų, ir artėjant nakčiai pastatė.

Lentelės su užrašu ant kryžiaus nebekalė, dėl šventos ramybės. Tokią kryžiaus istoriją pavyko atkurti pagal iš šio krašto kilusios mokytojos Leokadijos Balčiūnaitės pasakojimą, kurį papildė  ir jos tėvo Aleksandro Balčiūno išlikę užrašai.

1975 m. buvo atsiradę ketinimų kryžių nugriauti, mat suprojektavus naują plentą, jis turėjo eiti būtent pro tą vietą, kur stovėjo kryžius. Tačiau jo griauti žmonės neleido, o 1979 metais, plečiant Pocelonių kapines, kryžius dar kartą buvo atnaujintas.

L. Balčiūnaitė tuomet liaudies meistrui užsakė pagaminti ir lentelę su kitados ant kryžiaus buvusiu ketureiliu. Lentelė buvo padaryta, bet pradingo ant kryžiaus taip ir neatsiradusi.

1989 metais Juozas Dirsė ėmėsi iniciatyvos ir vietoj kuklaus, sovietmetį   išgyvenusio, kryžiaus pastatė naują – ąžuolinį, su saulute viršuje. Norėdami prisidėti prie kryžiaus atstatymo, aplinkinių kaimų žmonės rinko aukas,  kryžius buvo pašventintas.

Bet  senosios lentelės ant jo iki šiol nebebuvo.

Ruošiantis šiemet atstatyto kryžiaus pašventinimui buvo surinkta ir pagarsinta ši jo istorija. Tuomet ir paaiškėjo, kad paslaptingai dingusi lentelė su užrašu „Saugok per amžius vaikus Lietuvos, tas laisvės nevertas, kas negina jos“ yra išlikusi.

Ją savo namuose saugojo Pocelonių seniūnaitė Angelė Sebastinienė, prieš daugelį metų lentelę radusi paslėptą ant aukšto ir iki šiol nežinojusi, kam ji buvo skirta, bet saugojusi kaip brangią relikviją.

Šią lentelę ant kryžiaus pritvirtinę, pašventintą kryžių giesmėmis pagarbinę Pocelonių krašto žmonės ir jų svečiai vakarą tęsė „Perkūnkalnio“ bendruomenės namuose, kur vyko Gedulo ir vilties dienai prisiminti skirta bendrystės šventė.

„Tegu vilties mūsų gyvenime visada būna daugiau nei gedulo“, - linkėjo „Perkūnkalnio“ pirmininkė A. Jankauskienė, pasidžiaugusi, kad bendrystės vakare sulaukta ir svečių iš kaimyninės „Daugų krašto“ bendruomenės su pirmininke Raimonda Šilaliene, ir šviesią mintį nešančių atlikėjų iš sostinės. 

Jaukią vakaro nuotaiką kūrė „Perkūnkalnio“ saviveiklininkai, tremtinių dainomis nukėlę į tuos laikus, kai ramus kaimyniškas suėjimas buvo sunkiai įsivaizduojama prabanga, subtilia svajingų romansų ir eilių kompozicija visus sužavėjo į svečius atvykusios kaimynės iš Daugų – ansamblio „Suvingio banga“ atlikėjos su vadove Stase Maževičiene, o poetės Laimos Petronienės ir   dainų autorės bei atlikėjos Rasuolės Andriukaitienės žodžiai ir muzika „Perkūnlnio“ namus ir visus, tąvakar į juos susirinkusius, pripildė ypatingos šviesos, kuri nesisklaidė net ir vakarui temstant.

„Perkūnkalnis“ dėkoja visiems savo krašto žmonėms, kaimynams ir visiems svečiams už nuoširdų gebėjimą būti kartu.

 

Komentuoti

Daugų baidarininkai iškovojo sidabro medalius!

7-ajame studentų baidarių ir kanojų irklavimo čempionate Mantas Grikšas, Artūras Sėja,  Simonas ir Mindaugas Maldoniai K-4 200 m rungtyje iškovojo sidabro medalius. Sveikiname! 

P.s. Didelis ačiū pirmajam daugiškių treneriui Jonui Juoniui!

Komentarai

Buvo toks....

o ka jau rajone yra irklavimo treneris ?????

Komentuoti

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos bendruomenės veikla ugdant kompetencijas

Birželio 9 dieną Alytaus r. meno ir sporto mokyklos bendruomenė dalyvavo tęstinėje edukacinėje išvykoje - seminare „Dzūkijos regiono etninė kultūra, gamta ir kulinarinis paveldas ugdymo procese“ Marcinkonyse. Šios kvalifikacijos tobulinimo programos autorės – mokyklos direktorė Irena Abromavičienė ir mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė. Numatytos mokomosios veiklos buvo vykdomos vienos dienos edukacinės išvykos metu. Programa skirta norintiems kurti, ieškantiems naujovių bei ugdymo procesą tobulinantiems inovatyviais metodais ir būdais.  Visi dalyviai susipažino su Dzūkijos regione esančio Marcinkonių kaimo istorija, kultūra, tradicijomis, amatais, kulinariniu paveldu. Pasitelkiant etninę kultūrą buvo ugdomos bendrosios kompetencijos, tautos kultūrine patirtimi grindžiamas kūrybingumas, tradicinės dorovės normos, tautinė ir pilietinė savimonė.

Apžiūrėję etnografiniame muziejuje esančius eksponatus, išsamiai susipažinę su dzūkų gyvenimo būdu, papročiais ir tradicijomis išklausėme pranešimą ,,Dzūkijos regiono etninė kultūra. Tikslai, uždaviniai, planuojamos veiklos“, skaitomą lektoriaus etnografo Jono Bajoriūno. Maloniai nuteikė edukacinė mokymo programa pagal sertifikuotą programą pas Rūtą Sakalienę, nes iš karto patekome į šiltą, jaukią aplinką, kur jautėmės laukiami ir globojami, kur išgirdome ne vieną legendą ir padavimą apie Marcinkonis; ragavome tradicinio dzūkiško skanėsto - grikinės babkos, su pasimėgavimu vaišinomės kvapnia žolynėlių arbata. Aplankėme ir Ūlos akį, šaltinį, esantį Ūlos upės kairiajame krante.

Refleksijos metu išvykos dalyviai išsakė savo pastebėjimus ir nuomonę apie renginio metu vykusias veiklas. Parengta programa padėjo visiems aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti. Edukacinė išvyka - seminaras pateisino tikslą, nes visada didžiausi teigiami pokyčiai vyksta tada, kai kartu mokosi visa mokyklos bendruomenė, kai kiekvienas dalyvis plėtoja savo profesines, bendrakultūrines ir specialiąsias kompetencijas siekiant užtikrinti ugdymo kokybę. Smagu, kai kompetencijos ugdomos ir tobulinamos, kad nestovime vietoje, kad žvalgomės plačiau, o sugrįžę įgyvendiname naujas idėjas ir dalijamės įgyta patirtimi.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija

Komentuoti

Puslapiai

Varėna
Video
Video
Varėna
Varėna
Dzūkija
Alytus
Alytus
Daugai
Alytus
Be temos
Alytus
Varėna
Video
Alytus
Alytus
112
Be temos
Video
Video
Alytus
Alytus
112
Video
112
112
Alovė
Alytus
Be temos
Be temos
Dzūkija
Varėna
Daugai
Daugai
Alytus
Dzūkija