Daugai

Konkursas ,,Pavasariniai žiedai ­ 2016“

Balandžio 21 d. Alytaus r. meno ir sporto mokykloje vyko tradicinis–kasmetinis   respublikinis jaunųjų atlikėjų lopšinių konkursas ,,Pavasariniai žiedai–2016“. Konkurso tikslas:  skatinti jaunąją kartą domėtis lopšinėmis, ieškoti talentingų jaunųjų atlikėjų, tęsti bendradarbiavimą tarp respublikos muzikos mokytojų, pasidalinti gerąja dalykine bei pedagogine patirtimi.

    Konkurse dalyvavo 44 jaunieji atlikėjai iš visos respublikos, tai Alytaus miesto lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ auklėtinės, Alytaus ir  Marijampolės muzikos mokyklos, Garliavos ir Elektrėnų meno mokyklos, Alytaus miesto Šaltinių ir Alytaus rajono Alovės pagrindinės mokyklos,  Alytaus jaunimo centro, Alytaus rajono Makniūnų mokyklos–daugiafunkcio centro, Daugų Vlado Mirono gimnazijos ir Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokiniai, juos ruošė net 25 mokytojai. Visi atlikėjai buvo suskirstyti į 6 amžiaus grupes ir turėjo atlikti laisvai pasirinktą lopšinę. Tarpusavyje varžėsi solistai vokalistai, solistai instrumentalistai, vienarūšiai bei įvairios sudėties instrumentiniai ansambliai.

       Dalyvius vertino kompetentinga komisija – pirmininkė Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktorė, teatro edukologijos magistrė Irena Abromavičienė, nariai – Alytaus muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Edita Radvilavičienė, Alytaus jaunimo centro gitaros mokytojas, Alytaus rajono ir miesto himno autorius, kompozitorius ir atlikėjas Andrius Abromavičius, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokytoja metodininkė Laimutė Aleksiupienė ir Alytaus r. meno ir sporto mokyklos meno studijos ,,Suvingis“ vadovas, mokytojas  Juozas Abromavičius.

  Dainuojant  lopšinę perduodame vaikui  šilumą ir meilę, jis pratinamas prie  švelniausių kalbos ir instrumentinės muzikos tonacijų, atliekant jas yra skatinamas mokinių kūrybiškumas, lavinamas stiliaus suvokimas, kartu vyksta ugdomoji veikla bei atsakomybė,  ir susimąstymas apie šeimą, tėvų ir vaikų santykių darną – sakė   mokyklos tarybos pirmininkė, mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė.  Konkursantus į sceną kvietė mokyklos mokinių tarybos pirmininkė Inga Jakimavičiūtė,  kuriai talkino trečios kanklių klasės mokinė Ema Martinkutė.

  Jaunuosius atlikėjus, jų mokytojus svečius bei konkurso klausytojus pasveikino mokyklos direktorė Irena Abromavičienė, „ –Lopšinių žanras atsirado kartu su pirmojo kūdikio, atėjusio į pasaulį, verksmu“, sakė ji linkėdama kiekvienam atlikėjui sėkmės, ištvermės ir gražaus, profesionalaus muzikavimo.

    Komisijos narius maloniai pradžiugino mūsų mokyklos mokinių nuoširdus ir profesionalus instrumentinis lopšinių atlikimas, laureato diplomu apdovanota gitaros 7 klasės mokinė Goda  Strimaitytė (mokytojas Gintautas Pikūnas), o solistės instrumentalistės Sandra Babarsaitė (mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė), Kamilė Venskūnaitė (vyresnioji mokytoja Margarita Ivanauskienė),  Skaistė Makselytė (vyresnioji mokytoja Joana Laugalienė) ir mišraus ansamblio mokinės Ema Martinkutė, Iveta Truncytė bei Roberta Ragauskaitė (mokytojai metodininkai Laimutė Aleksiupienė, Algirdas Glovickis)  pelnė konkurso diplomus. Visi  renginio dalyviai buvo apdovanoti rašikliais, pakabukais–prožektoriukais, puodeliais–gertuvėmis bei pyragais, pavaišinti karšta arbata, sumuštinias,  saldumynais bei sultimis.

   Esame dėkingi rėmėjams: Alytaus rajono savivaldybei, UAB ,,Brolimo“, UAB ,,Rixa“, UAB „Lankava“ bendruomenėms, ūkininkui Audriui Banioniui, konkurso informaciniams rėmėjams www.danielius.net, Alytaus miesto dienraščiui ,,Alytaus naujienos“, savaitraščiui ,,Dainavos žodis“ .

Renginio organizatorė  Laimutė  Aleksiupienė

 

Nuotraukos:  P1190247 – konkurso komisija

                     P1190211 – konkurso dalyviai

            

Komentarai

Nuostabus konkursas, sėkmės visiems dalyviams ir organizatoriams.

Komentuoti

ĮGYVENDINTAS ERASMUS+ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTAS „SVEIKI ATVYKĘ“ Nr. 2015-1-LT01_KA102-013166“

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla įgyvendino Erasmus+ programos mobilumo projektą „Sveiki atvykę“ Nr. 2015-1-LT01_KA102-013166. Projekto dalyviai – Viešosios įstaigos Daugų technologijos ir verslo, Klaipėdos turizmo ir Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklų viešbučio darbuotojo specialybės mokiniai. 

Projekto „Sveiki atvykę“ tikslas – įgyti žinių ir profesinių įgūdžių, susijusių su viešbučio darbuotojo specialybe ir sudaryti palankias sąlygas viešbučio darbuotojos profesinio mokymo programos mokiniams integruotis į darbo rinką.

Įgyvendinant projektą įvyko du mokinių mobilumo vizitai: 2016 m. vasario 15 d. – kovo 6 d. įvyko pirmasis mobilumo vizitas Lisabonoje (Portugalija) – priimančioji organizacija Portugalijoje – European Projects Development Unipessoal Lda (EPD); 2016 m. vasario 29 d. – kovo 20 d. įvyko antrasis mobilumo vizitas Ispanijoje (Valensijoje) – priimančioji organizacija Ispanijoje – Sistema Practices s.l. (ESMOVIA). Abiejuose vizituose viso dalyvavo 12 mokinių, kuriuos lydėjo ir visokeriopą pagalbą teikė lydinčiosios mokytojos. 

Mokiniai praktinę stažuotę atliko viešbučiuose ir svečių namuose tobulindami praktinius įgūdžius teikiant lankytojams informaciją, apgyvendinant juos, priimant užsakymus, ruošiant užkandžius ir juos patiekiant į kambarius, aptarnaujant restorano lankytojus, viešbučių ir svečių namų ūkio tvarkymo srityje. Mokiniai susipažino su Portugalijos ir Ispanijos viešbučių organizacinėmis struktūromis,  darbo organizavimo viešbutyje principais, šalių kultūra, istorija, tradicijomis, papročiais. Praktinės stažuotės metu projekto dalyviai įgijo bendravimo su įvairiais žmonėmis kitatautėje aplinkoje, bendradarbiavimo kompetenciją, daugiau pasitikėjimo savimi, patobulino užsienio (šnekamosios ir profesinės) kalbų vartojimo žinias.

Laisvalaikiu aplankytos žymios Portugalijos ir Ispanijos vietos. Visus projekto dalyvius žavėjo žmonių svetingumas, atvirumas, nuoširdumas. Į Lietuvą parsivežta ne tik begalė įspūdžių, naujų draugų adresų, pagilintos turėtos žinios, įgytos naujos kompetencijos, tolerancija kitokiai kultūrai, kitokiai nuomonei... 

Visiems stažuotėse dalyvavusiems mokiniams buvo įteikti Europass mobilumo dokumentai ir Sertifikatai, kurie bus svarus įrodymas apie jų turimas kompetencijas įsidarbinant ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES šalyse. Projekto vykdytoja ir koordinatorė, Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla projekto dalyviams išdavė pažymėjimus su praktinėje stažuotėje patobulintomis profesinėmis kompetencijomis.

Projektas vykdytas gavus Europos Sąjungos paramą Erasmus+ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

 

Komentuoti

VII respublikinis jaunųjų pianistų techninės pjesės konkursas „ALLEGRO

Šių metų balandžio 15 d. Lazdijų meno mokykloje vyko VII respublikinis jaunųjų pianistų techninės pjesės konkursas „Allegro“, kuriame dalyvavo Alytaus r. meno ir sporto mokyklos pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio muzikavimo fortepijonu mokinės Skaistė Makselytė, Viktorija Sujetaitė ir Kristina Chaškauskaitė su savo mokytojomis Joana Laugalienė, Laima Zalanskiene, Rasa Babarskiene. Šio konkurso tikslas ir uždaviniai - atskleisti ugdytinių atlikėjišką meistriškumą, muzikalumą, individualumą; skatinti tobulinti grojimo techniką, tęsti bendradarbiavimą tarp  muzikos (meno) mokyklų,  fortepijono instrumento pedagogų ir mokinių, dalintis pedagogine patirtimi.

Konkurse dalyvavo 35 jaunieji atlikėjai iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių: Druskininkų M. K. Čiurlionio, Širvintų, Kalvarijos, Ukmergės, Lazdijų meno mokyklų, Kauno Miko Petrausko, Vilkaviškio, Marijampolės muzikos mokyklų, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos, Alytaus jaunimo centro. Dalyvius vertino kompetentinga komisija – pirmininkė, Juozo Gruodžio konservatorijos fortepijono mokytoja metodininkė Reda Stabinskienė; nariai – Alytaus muzikos mokyklos fortepijono vyresnioji mokytoja Lina Abromavičienė ir fortepijono mokytoja metodininkė Daiva Varževičienė iš Marijampolės. Konkursantai buvo suskirstyti į tris amžiaus grupes: A – I-II-III klasė; B – IV-V klasė; C – VI ir vyresnės klasės. Kiekvienas jaunasis pianistas atliko laisvai pasirinktą techninę pjesę. Po konkurso mokiniai buvo pakviesti dalyvauti edukaciniame užsiėmime ,,Protų mūšis“, o mokytojai dalyvavo seminare ,,Fortepijoninės technikos vystymas įvairiais mokymo etapais“. Seminaro metu J. Gruodžio konservatorijos fortepijono mokytoja metodininkė R. Stabinskienė dirbo su keletu mokinių, analizavo jų atliktus kūrinius, tarp jų ir su mūsų mokyklos tęstinio muzikavimo klasės mokine K. Chaškauskaite.

Visi su nekantrumu laukė komisijos verdikto. Konkurso rezultatus paskelbė komisijos pirmininkė. II-os vietos Laureato laimėtojos laurai atiteko 3 klasės mokinei S. Makselytei (vyresnioji mokytoja J. Laugalienė, Daugų skyrius); diplomais apdovanotos 8 klasės mokinė V. Sujetaitė (mokytoja metodininkė L. Zalanskienė, Miroslavo skyrius) ir tęstinio muzikavimo mokinė K. Chaškauskaitė (vyresnioji mokytoja R. Babarskienė, Daugų skyrius).

Džiaugiamės puikiais mokinių rezultatais, patobulinta dalyko turinio planavimo ir tobulinimo kompetencija (renginio akimirkas galite matyti www.facebook.com/lazdiju menomokykla). Esame dėkingi mūsų mokyklos direktorei Irenai Abromavičienei už suteiktą galimybę dalyvauti šiame respublikiniame konkurse, o mokinių tėveliams už jaunųjų entuziastų atvežimą bei skatinimą draugauti su muzika.

 

Mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė

                     

Komentuoti

Daugiškė Justina Sukarevičienė teisininkės karjerą iškeitė į tortų kepėjos amatą

Kartais patrauklus amatas verčia mesti net ir aukštuoju mokslu pagrįstą iš pirmo žvilgsnio puikų darbą. Tokį netikėtą gyvenimo vingį pasirinko Daugų kaime gyvenanti 31- erių Justina Sukarevičienė.

Ji, Vilniaus Mykolo Romerio universitete baigusi teisės mokslus, dirbo padėjėja advokato kontoroje, po to Vilniaus miesto savivaldybėje. Tačiau įgyta praktika parodė, jog privačioje darbo sferoje, norint kažko pasiekti, reikia paaukoti visą savo laisvalaikį, o gal net ir gyvenimą, o štai viešajame sektoriuje, nemokamai patarinėjant žmonėms, nesinorėjo būti visada kaltai už nelaimingai susiklosčiusių klientų gyvenimus ar dvejopai vertinamus valstybės įstatymus.

Taip jau susiklosčius, kad gimus vaikams, jauna šeima persikėlė gyventi pas tėvus į Kančėnų kaimą, Alytaus rajoną.  Kaip tik tada prieš trejetą metų, artėjant vieno iš vaikų gimtadieniui, pažįstama tortų kepėja buvo be galo užsiėmusi darbais ir nebegalėjo iškepti šventei skirto torto. Teko pačiai mamai suktis iš padėties ir mėginti improvizuoti. Visai nesinorėjo prekybos centruose pirkti šabloninio skanėsto... O kadangi pirmas blynas neprisvilo, torto kokybę ir išvaizdą pavyko išgauti išties neblogą, J. Sukarevičienė nusprendė rimčiau pasimokyti šioje sferoje. Dėl to ji labiausiai dėkinga savo vyrui Povilui, kuris naujai pastatytame name Daugų kaime įrengė visą virtuvės kambarį su naujausia įranga, leidžiančia išgauti aukščiausią kepinių kokybę. Štai nuo tada pašnekovei beliko tik atsidėti kuriamoms naujovėms. 

Tokiu būdu ir atsirado nauja legali darbo vieta. Namuose. Jau du su puse metų... Justina dažniausiai kepa tortus jubiliejams, vaikų gimtadieniams, o vasarą jai intensyviai tenka paplušėti ir prie vestuvių tortų.

O pagaminti išpuoštus tortus mažylių gimtadieniams su jų mylimais herojais, Justinai yra visai paprasta, mat ji namuose kartu su vaikais peržiūri ir nemažai animacinių filmukų. Tą byloja ir ilga jau seniai iškeptų tortų foto istorija...

Šiek tiek keistoka, kad Dauguose apie Justinos tortus mažai dar kas žino, gal dėl to, kad didžiausias produkcijos kiekis keliauja į Alytų, o ir vietoj čia prie namų - įsigalėjęs ne tortų, o šimtalapių kepimas. Tai ne bėda. Jauna šios srities specialistė yra populiari socialiniame tinkle Facebook su savo patrauklia paskyra "Saldi diena" ir žinoma puikia kokybė.

Tokių kepėjų kaip Justina, Alytuje yra apie 10. Tačiau jos visos gana draugiškai sutaria. Darbo visoms užtenka, todėl ir nesveikos  konkurencijos nėra. O kad būtų pigiau, įvairius maisto produktus ir priedus jos perka didesniu kiekiu susikooperavusios. Kitą kartą - net ir užsakymais pasidalija. 

Deja, kol kas ji, nors ir kiek naktų praleistų be miego iš šio sunkaus amato pati viena dar nesugebėtų pragyventi. Tačiau argi tai svarbiausia, kai toks malonus užsiėmimas ir ypač šalia toks puikus šeimos narių palaikymas!

Justina Sukarevičienė:  https://www.facebook.com/saldidiena/   8-612 10230

Komentarai

labai labai skanu ir grazu.Laukiu rugp.nes vel galesiu be gliuteino valgyti,oi kad tokiu butu Vokietijoje kepeju:)Sekmes Tau "Saldi diena"

Labai skanūs ir itin gražūs ne tik tortai, bet ir pyragaičiai:) Labai papuošia šventinį stalą. Šaunuolė.

https://www.facebook.com/saldidiena/?ref=ts&fref=ts

Labai šauni kepėja, skanūs ir gražūs tortai, pagaminti iš natūralių produktų!

Saunuoliai !!!

tikrai puikaus skonio tortai.

Komentuoti

Aukso medalis vėl pradžiugino Daugų Vlado Mirono gimnazijos bendruomenę

Balandžio 8–9 dienomis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre vyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiada. Dalyvius pasveikino Lietuvos švietimo ministrė Audronė Pitrėnienė.     96 mokiniai dviejose amžiaus grupėse varžėsi „Gaminių dizaino“, „Konstrukcinių medžiagų“, „Mitybos“, „Tekstilės“ kūrybinėse grupėse. Jų darbus vertino įvairių sričių specialistų komanda. Šių metų olimpiados tema „Ką sudėčiau krašto knygon...“.  Mokiniai darbais atskleidė savo požiūrį į tautinį paveldą, krašto kultūros savitumą, visa tai kūrybiškai siedami su šiuolaikinėmis technologijomis ir demonstruodami technologines kompetencijas.

„Konstrukcinių medžiagų“ grupėje pirmą vietą iškovojo ir Lietuvos švietimo ministerijos I laipsnio diplomu apdovanotas Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokinys Rapolas Puzonas, mokinį paruošė dailės ir technologijų mokytojas metodininkas Raimundas Jomantas.

 

Dailės ir technologijų mokytojas metodininkas, fotografas Raimundas Jomantas

Komentuoti

Puslapiai

Video
Daugai
Varėna
Alytus
Video
Dzūkija
Varėna
Daugai
Video
Daugai
Alytus
Alytus
Varėna
Video
Alytus
Alytus
Alytus
Varėna
Alytus
Daugai
Alovė
Alytus
Alytus
Alytus
Varėna
Video
Varėna
Alytus
Alytus
Varėna
Video
Alytus
Alytus
Alytus
Varėna
Alytus