Daugai

Bendravimas - muzika

Mokslo metų pabaiga - pats darbymetis - egzaminai, atsiskaitymai, baigiamieji koncertai. Tęsdami gražią tradiciją, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos Miroslavo skyriaus mokytojai ir mokiniai surengė  kasmetinį baigiamąjį koncertą ,,Muzikos tiltai“. Džiugu, kad visada sulaukiame gausaus būrio mokinių tėvelių, artimųjų, draugų, kad visada laiko atranda Miroslavo gimnazijos direktorius Romualdas Geležauskas ir pavaduotoja ugdymui Sonata Gražulienė, gimnazijos mokytojos bei koncerte dalyvaujantys buvę mūsų mokyklos mokiniai.

Jaunieji atlikėjai pasidalijo savo pasiekimais ir padovanojo visiems susirinkusiems gražų koncertą – pilną nuoširdumo bei jaunatviško polėkio. Mokinius paruošė Miroslavo skyriuje dirbantys fortepijono ir gitaros disciplinų mokytojai: Juozas Abromavičius, Laima Zalanskienė, Gintautas Pikūnas. Po kiekvieno pasirodymo aidėjo plojimai, artimieji teikė gėles koncertuotojams, filmavo, fotografavo. Šio skyriaus veikla yra aktyvi ir įvairi - atsiskaitomieji koncertai, įvairios muzikinės, prevencinės popietės, parodos, edukaciniai užsiėmimai, tolerancijos, Pasaulinės muzikos dienos renginiai ir daugelis kitų. Smagu, kai organizuojamose mokyklos veiklose aktyviai dalyvauja ir mokinių tėveliai, globėjai, nes abipusis bendravimas suteikia jiems informacijos apie vaikų pažangą bei įtraukia į vaikų mokymo(si) procesus.

Mokyklos direktorė Irena Abromavičienė pasidžiaugė puikiais rezultatais, spalvingu ir gyvybingu koncertu bei jaunųjų talentų pasiekimais respublikiniuose konkursuose, visiems linkėjo gražios vasaros, stiprybės, mylėti muzikos meną ir visada draugauti su muzika.

Geras ir gražias tradicijas visada malonu tęsti, nes dalyvių ir žiūrovų emocijos koncerte tik patvirtino, kad muzikuojantys mokiniai nutiesė patį gražiausią muzikinį tiltą į kiekvieno širdį.

 

Mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė

 

 

Nuotrauka Nr.1689 Alytaus r. meno ir sporto mokyklos Miroslavo muzikos skyriaus mokiniai

Komentuoti

Alytaus r. meno ir sporto mokykla kviečia mokytis

Alytaus r. meno ir sporto mokykla  kviečia  mokytis 2016–2017 mokslo metais gabius muzikai, dailei  ir sportui vaikus nuo 7 m. amžiaus. Siūlome: išmokti muzikuoti pasirinktu instrumentu:  fortepijonu, smuiku, kanklėmis, trimitu, akordeonu, gitara; tobulinti meninius gebėjimus dailės srityje; pasirinkti vieną iš sporto šakų: futbolą, dziudo, lengvąją atletiką, krepšinį.                                       

Muzikos, dailės ir sporto gabumų patikrinimas vyks birželio 7–8 dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje iki birželio 6 d., adresu Ežero 18, Daugai.

Prašymas pildomas vietoje, su savimi turėti vaiko gimimo liudijimo kopiją ir sveikatos pažymą.                          Informacija  tel. (8 315) 69633.

Komentuoti

Užbaigta Daugų senojo pašto istorija (foto)

Senojo Daugų pašto pastato istorija užbaigta. Šį savaitgalį daugiau nei šešis dešimtmečius, čia stovėjęs jau padūlėjęs, medinis statinys buvo visiškai nugriautas.

Kalbama, jog 1952 metais mediniai rąstai į Daugus atkeliavo iš Onuškio, ištrėmus žmones į Sibirą ir išardžius jų sodybas. Suręstame name įsikūrė Daugų paštas ir ryšių tarnyba. Ši panaikinta apie 1999 metus, o paštas išsikėlė į naujas patalpas apie 2010 metus.

Naujasis šio 16 arų sklypo savininkas, auto serviso vadovas Rimas Stoškus sako, kad planuoja gyvenamąjį namą pasistatyti per trejetą metų, pagražinti aplinką bei tvora aptverti visą žemės valdą. Tad pėstiesiems, anksčiau kirtusiems kampą, teks tvarkingai eiti šaligatviu iki pat sankryžos.

Pateikiame keletą nuotraukų: 1953 metais taip atrodė ką tik pastatytas šis pastatas (iš Onos Milaševičienės albumo), bei mano 2006 m. fotografuotas Daugų pašto darbuotojų kolektyvas)... 

Komentuoti

Septintoji kelionė Mirono keliu (foto)

Gegužės 19 dieną jau septintąjį kartą suorganizuotas vienas iš gražiausių ir prasmingiausių renginių Daugų Vlado Mirono gimnazijoje - „Mirono kelias“. Tai renginys, kuris skatina jaunąją kartą gyventi sveiką ir aktyvų gyvenimą, domėtis savo krašto istorija, keliauti, atrasti ir puoselėti savo talentus, gebėjimus, pažinti draugą, suteikti pagalbą... Galima tęsti ir tęsti šio renginio metu puoselėjamų vertybių sąrašą. Tai labai integralus, visapusiškai ugdantis jauną žmogų renginys. Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius Almantas Jakimavičius už „Mirono kelio“ idėją ir žmogiškųjų vertybių puoselėjimą šiemet buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės padėkos raštu.

Renginys tradiciškai prasidėjo Mirono koplyčioje šventų mišių auka už kunigą, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą, Ministrą pirmininką, Lietuvos kariuomenės kapelioną, politinį kalinį Vladą Mironą bei už visus renginio dalyvius. Šventas mišias aukojo Daugų parapijos kunigas Vidas Jelinskas ir Jiezno parapijos kunigas Rolandas Bičkauskas.

Kunigas Vidas priminė tradicinės „Mirono kelio“ taurės simbolinę reikšmę ir palinkėjo visiems dalyviams būti tokiems pat stipriems kaip metalas ir akmuo, iš kurių pagaminta pereinamoji taurė. O kunigo Rolando pasakyti žodžiai: „Nors laimėtojas gali būti tik vienas - nenusiminkite, Dievas besąlygiškai myli jus visus, jūs visi tokie, kokie esate, reikalingi Jam“,- daugeliui dalyvių suteikė ramybės ir pasitikėjimo.

Po mišių gimnazijos direktorius Almantas Jakimavičius pasveikino visus dalyvius, palinkėjo jiems sėkmės, padėkojo už Mirono vardo garsinimą, už norą tęsti gražią ir prasmingą „Mirono kelio“ tradiciją, padėkojo Alytaus rajono savivaldybei už finansinę paramą organizuojant šį renginį. Direktorius pristatė šventėje dalyvaujančius svečius: Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoją Arvydą Balčiūną, politologą Lauryną Kasčiūną, Alytaus rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Joną Žemaitį, Seimo nario Raimundo Markausko padėjėją Jurgitą Sakalauskaitę, Daugų seniūno pavaduotoją Algirdą Marčiukonį.

Politologas Laurynas Kasčiūnas skaitė pranešimą apie politinį Vlado Mirono kelią. Savo pranešime politologas pabrėžė, kad Mirono idealas – tautinė Lietuva. kad šis idealas pradėjo formuotis dar Mironui besimokant Mintaujos gimnazijoje. Mironas kiek įmanydamas priešinosi rusifikacijai: nepaisė draudimo skaityti ir melstis lietuvių kalba, organizavo slaptą lietuvybės puoselėjimo draugiją ir pan. „Jei ne tokie žmonės kaip Mironas, šiandien greičiausiai negalėtume kalbėti apie Kovo 11 - ąją, apie laisvą, nepriklausomą, šiandien žinomą visame pasaulyje Lietuvą“, – kalbėjo politologas.

Kas yra „Mirono kelias“? Tai tradicinis Daugų Vlado Mirono gimnazijos renginys, iš pradžių buvęs tik rajoninis, vėliau tapo respublikiniu, o dabar ir tarptautiniu renginiu. Jo metu mokinių komandos rungiasi estafetinio bėgimo trasoje, kuri prasideda nuo V. Mirono koplyčios Bukauciškių kaime ir baigiasi gimnazijos stadione. Ši atkarpa tarsi simbolizuoja Mirono gyvenimo kelią - ėjimą iš šventovės į tautą, nešant lietuviams žinią apie būtinybę kalbėti gimtąja kalba, apie galimybę būti laisviems ir nepriklausomiems.

O kol vieni mokiniai lenktyniauja kelyje, rodydami savo fizines galias ir ištvermę, kiti varžosi istorijos žinių konkurse ir atsakinėja į pedagogų paruoštus klausimus iš Lietuvos istorijos.

Šiemet „Mirono kelyje“ dalyvavo net dvylika komandų: Simno gimnazijos, Butrimonių, Miroslavo, Daugų Vlado Mirono, Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago, Alytaus Šv. Benedikto, Varėnos „Ąžuolo“, Alytaus profesinio rengimo centro, Prienų rajono Stakliškių, Vilniaus Senvagės, Punsko Dariaus ir Girėno, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos.

Tradicinė pereinamoji „Mirono kelio“ taurė atiteko Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos mokinių komandai. Jie pirmieji įveikė estafetinio bėgimo trasą. Antrieji buvo Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos mokiniai, treti atbėgo Daugų Vlado Mirono gimnazistai. Jie visi buvo apdovanoti labai vertingais prizais: kelione į Druskininkų vandens pramogų parką, išvyka į Anykščius, pramogine kelione baidarėmis pasirinkta Lietuvos upe.

Už laimėtą pirmąją vietą istorinių žinių konkurse Daugų Vlado Mirono gimnazijos komanda apdovanoti kelione į pramogų parką TARZANIJA. Antros ir trečios vietos laimėtojai – Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago ir Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos dovanų gavo marškinėlius su Lietuvos simbolika.

Išskirtinio dėmesio sulaukė jauniausia renginio dalyvė penktos klasės mokinė Simona iš Simno gimnazijos. Renginio organizatoriai mergaitę pasveikino ir įteikė marškinėlius su Lietuvos simbolika. Tokius pat marškinėlius gavo dovanų ir daugiškis Tomas Stasionis, įveikęs vienas visą estafetinio bėgimo maršrutą. Iniciatyvą parodžiusio Tomo pavyzdys tik liudija, kad šis renginys dar gali įgyvendinti daug naujų ir prasmingų idėjų.

Daugų Vlado Mirono gimnazijos informacija

Nuotraukos Karolinos Jakubavičiūtės (Ibg, Daugų Vlado Mirono gimnazija)

Komentuoti

Daugiškiui Mindaugui Maldoniui nepavyko iškovoti kelialapio į olimpines žaidynes

BNS

Mindaugui Maldoniui nepavyko tapti penktuoju baidarių ir kanojų irklavimo federacijos olimpiečiu. 25–erių metų sportininkas trečiadienį Duisburge (Vokietija) olimpinėse atrankos varžybose vienviečių baidarių 1000 metrų distancijoje nepateko į finalą, kuriame kelialapiai atiteks dviems geriausiems.

Antrajame iš trijų rungties atrankos plaukimų lietuvis aplenkė tris varžovus ir tarp aštuonių dalyvių buvo penktas (3 min. 38,359 sek.).

Visose olimpinėse žaidynėse po Nepriklausomybės atkūrimo dalyvavę Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojai Rio de Žaneire (Brazilija) turės rekordinę delegaciją – net keturias įgulas.

Komentuoti

Puslapiai

Be temos
Sportas
Daugai
Alytus
Varėna
Varėna
Video
Be temos
Daugai
Dzūkija
Daugai
Be temos
Daugai
Dzūkija
Alytus
Dzūkija
Daugai
Varėna
Varėna
Dzūkija
Alytus
Varėna
Be temos
Dzūkija
Alytus
Video
Video
Alytus
Daugai
Alytus
Varėna
Varėna
Daugai
Be temos
Varėna
Varėna