Daugai

Alytaus r. meno ir sporto mokykla kviečia mokytis

Alytaus r. meno ir sporto mokykla  kviečia mokytis 2015-2016 mokslo metais gabius muzikai, dailei ir sportui vaikus nuo 7 m. amžiaus.

                       Siūlome:

                       - išmokti muzikuoti pasirinktu instrumentu: fortepijonu, smuiku, kanklėmis, trimitu, akordeonu, gitara;

                        - tobulinti meninius gebėjimus dailės srityje;

                        - pasirinkti vieną iš sporto šakų: futbolo, dziudo, lengvosios atletikos, krepšinio.

                       Priėmimas vyks 2015 m. birželio 1-2 d.  Ežero 18, Daugai,  nuo 14 iki 19 val.

                       Su savimi turėti vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir sveikatos pažymėjimą.

 

Komentuoti

Šeimos diena Daugų Vlado Mirono gimnazijoje (foto)

Gegužės 16 dieną Daugų Vlado Mirono gimnazijoje vyko renginys, skirtas šeimos dienai „Vaikas – šeima – mokykla“. Tai renginys, kuriame dalyvavo mokytojai, mokinai, jų tėveliai, broliai, sesės, seneliai... Renginys išties išskirtinis, ir greičiausiai taps tradiciniu, nes sujungė visus dalyvius tarsi į vieną didelę šeimą. Šeimą, kuri rūpinasi vaiku, stengiasi dėl jo, myli ir globoja...

Nėra efektyvesnio ir tobulesnio būdo ugdyti vaiką, kaip tik toks, kuris atskleidžia vaikui pačių artimiausių žmonių meilę ir rūpestį juo, skatina jį pažinti ir domėtis kartu su mama, tėčiu...

Praėjusį šeštadienį vaikai matė ir jautė, kaip gera su tėvais ir mokytojais vienoje komandoje diskutuoti, kurti, vaidinti, varžytis proto mūšyje, žaisti sporto žaidimus...

Tai renginys, kuriame dalyvavo daugiau nei 100 žmonių! Tai diena gimnazijoje, kai visi virtome viena darnia šeima!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Volungevičienė  renginį pradėjo prasmingais žodžiais:

„Šeima – tai lyg maža valstybė, kurioje yra tam tikros taisyklės, papročiai, pareigos, susitarimai. Šeima – tai vieta, kur mano virsta tavo, o viskas tavomano. Šeimoje nėra kažkokio vieno , o tik mes...“ Ir iš tiesų, juk gimnazijoje taip pat kuriame savo taisykles, susitarimus, tęsiame tradicijas... O kaip tai sekasi daryti, pasakojo gimnazijos direktorius Almantas Jakimavičius. Jis pasidžiaugė mokinių gražiais laimėjimais, kūrybiniu mokytojų darbu, padėkojo tėvams už tai, kad šeštadienį jie nusprendė praleisti su savo atžalomis gimnazijoje.

Visiems patiko gražus ir nuotaikingas mokinių koncertas bei sušoktas šių mokslo metų flashmobas. O didysis vestibiulis, dažna siautulio vieta, staiga pavirto kavine, kurioje  vieni kitus vaišinome pyragais, arbata, ramiai šnekučiavomės ir juokavome. Buvome kartu...

Mokytoja Sigita Juškevičienė

Nuotraukos mokytojo Raimundo Jomanto

 

Komentuoti

„Mirono kelias“ – gyva istorijos pamoka

Renginyje naujovė - istorijos žinių konkursas apie tarpukario Lietuvą

Gegužės 14 dieną jau šeštą kartą Daugų Vlado Mirono gimnazijoje suorganizuotos estafetinio bėgimo varžybos „Mirono kelias“, skirtos kunigui, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui Vladui Mironui atminti.  Šiemet renginys kiek kitoks. Mokiniams teko ne tik bėgti, bet ir varžytis istorijos žinių konkurse „Tarpukario Lietuvos gyvenimas: įvykiai ir asmenybės“.

Daugiausiai taškų šiame konkurse surinko Daugų Vlado Mirono komanda.

„Mirono kelias“ - tarptautinis renginys

Labai smagu, kad šis renginys, anksčiau buvęs rajoninis, pernai – respublikinis, o šiemet jau ir tarptautinis! Jame dalyvavo beveik du šimtai mokinių iš 15 mokyklų. Iš Alytaus rajono: Butrimonių gimnazijos komanda, Miroslavo gimnazijos, Pivašiūnų, Simno, Krokialaukio gimnazijos mokiniai, Makniūnų mokyklos – daugiafunkcio centro  ir Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokiniai. Iš Alytaus miesto mokyklų renginyje dalyvavo Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijos komanda, Šv. Benedikto gimnazijos ir mokiniai iš Alytaus profesinio rengimo centro. Atvyko mokinių iš Vilniaus „Senvagės“ gimnazijos, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, Jiezno, Stakliškių bei Punsko (Lenkijos respublika) gimnazijų. Dalyvavo ir daug garbių svečių: Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, Vlado Mirono giminaičiai – Romas Mironas ir Dainora Juchnevičiūtė, pirmojo Vilniaus burmistro Konstantino Stašio vaikaitė, Alytaus rajono švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Žemaitis, Prienų rajono Stakliškių gimnazijos direktorė Loreta Šernienė bei Vilniaus „Senvagės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Lebednikaitė.

Gimnazijos direktorius Almantas Jakimavičius pasveikinęs svečius, pranešė, kad šis renginys yra skirtas Vlado Mirono 135 – osioms gimimo metinėms atminti ir I – osios abiturientų laidos 65 – erių metų gimnazijos baigimo sukakčiai paminėti.

Dalyviai meldėsi  Mirono koplyčioje

Renginys tradiciškai prasidėjo Bukauciškių koplyčioje. Šventąsias Mišias koplyčioje aukojo net trys kunigai: Daugų Dievo apvaizdos parapijos klebonas Vidas Jalinskas, Miroslavo parapijos klebonas Miroslavas Dovda bei Molėtų parapijos klebonas Kęstutis Kazlauskas. Kunigas Miroslavas sakydamas pamokslą citavo Biblijoje parašytas eilutes: „Ne jūs mane išsirinkote, bet Aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų...“ Šios eilutės tarytum įvardija mūsų renginio tikslą – gyventi taip, kad nebūtų gėda. Gyventi oriai. Gyventi ir mylėti: savo motiną, tėvynę, tiesą. Gyventi ir nepamiršti praeities. Biblijos išmintis byloja, kad esame išrinkti eiti ir duoti. Eiti savo keliu, savo tautos keliu ir mokyti savo vaikus žinojimo bei praeities... Kad išliktų...  Ir mes tai šiandien bandome daryti. Bėgimas nuo Mirono koplyčios link gimnazijos nėra lengvas. Jis simbolizuoja Mirono pasirinktą kelią tarnauti žmogui ir Lietuvai...  Ne veltui ir Romas Mironas renginio dalyviams ir organizatoriams palinkėjo būti tokiems pat geriems ir teisingiems kaip V. Mironas.

Paskelbta idėja statyti Dauguose Vladui Mironui paminklą

Alytaus rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas kalbėdamas mokiniams pasidžiaugė, kad jau ne pirmą kartą dalyvauja šiame renginyje, kad renginys nepraranda savo aktualumo ir kasmet jame dalyvauja vis daugiau žmonių. Džiaugėsi gražiai ir tvarkingai renovuota koplyčia ir net  pasiūlėidėją statyti Vladui Mironui paminklą Dauguose. Pasiūlymas, aišku, buvo sutiktas labai emocingai ir džiugiai.

Visi svečiai linkėjo sportininkams ir istorijos žinovams sėkmės, džiaugės jaunuolių uolumu, energija, noru laimėti...

„Į vietas, marš!“- paskelbė startą gimnazijos direktorius Almantas Jakimavičius ir šviesiame smėlėtame vieškelyje pasklido bėgikės, nešančios komandos draugui estafetės lazdelę...

Pirmoji distanciją įveikė Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijos komanda, antri buvo šeimininkai – Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokiniai, treti – Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokiniai. Visų prizinių vietų laimėtojai buvo apdovanoti Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčios klebono Vido Jalinsko įsteigtais prizais: pirmos vietos laimėtojams atiteko kelionė ir poilsis Druskininkų vandens parke (150 eurų kuponas ), antros vietos laimėtojams – kelionė į Tarzaniją (120 eurų kuponas), o trečios vietos laimėtojai galės plaukti sportine baidare pasirinkta Dzūkijos upe (85 eurų kuponas).

Be dovanų neliko nė viena komanda. Daugų Vlado Mirono gimnazija dalyvius apdovanojo diplomais, padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis – medaliais, su renginio bei gimnazijos atributika.

Aišku, smagu džiaugtis dovanomis, bet pačią didžiausią dovaną dalyviai išsivežė savo širdyse – draugystę, saldų pergalės džiaugsmą, gyvosios istorijos pamoką…

Raimundo Jomanto nuotraukos:

Komentarai

cia juk ne mirono koplycia

Tikrais Mirono koplyčia :)

Komentuoti

"Sentimentai valsui-2015" Alytaus r. meno ir sporto mokykloje

Alytaus r. meno ir sporto mokykloje ką tik iškilmingai nuskambėjo VI respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Sentimentai valsui – 2015“. Džiaugiamės, kad šį konkursą pamėgo daugelis talentingų jaunųjų atlikėjų bei jų mokytojų, kurio tikslas - populiarinti  valso muziką ir jį kūrusius kompozitorius, atskleidžiant mokinių individualybę, turtinant sceninę-koncertinę praktiką. Konkurse dalyvavo jaunieji solistai instrumentalistai ir dainininkai, įvairių sudėčių ansambliai iš Elektrėnų, Vievio, Kaišiadorių, Kalvarijos, Birštono, Prienų, Lazdijų, Kauno r. Garliavos meno mokyklų, Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos, Marijampolės, Kauno M. Petrausko, Alytaus, Vilkaviškio muzikos mokyklų, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos. Renginio organizatoriai -  mokyklos mokytojai Gintautas Pikūnas ir Laima Zalanskienė.

Jaunuosius atlikėjus, jų mokytojus, svečius bei konkurso organizatorius nuoširdžiai  pasveikino mokyklos direktorė Irena Abromavičienė. Direktorė kiekvienam atlikėjui linkėjo sėkmės, ištvermės, geros nuotaikos ir gražaus, profesionalaus muzikavimo.

Mokytojas G. Pikūnas pasidžiaugė dalyvių gausa, kasmetiniais, ištikimais dalyviais bei sveikino pirmą kartą atvykusius ir pristatė konkurso vertinimo komisiją. Komisijos pirmininkę -   Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktorę, teatro edukologijos magistrę Ireną  Abromavičienę; komisijos  narius - Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ vertinimo komisijos narį, dainų autorių ir atlikėją Albertą Antanavičių, mokytoją metodininkę Laimą Zalanskienę, studijos ,,Suvingis“ vadovą, mokytoją Juozą Abromavičių, mokytoją  instrumentalistą G.  Pikūną.  Konkursantus į sceną kvietė mokyklos mokinių tarybos atstovė Alvita Kelmelytė, smuiko klasės baigiančioji.

Talentingiausieji atlikėjai ne tik džiugino savo talentais, bet ir varžėsi tarpusavyje dėl prizinių vietų. Pagrindinius prizus A kategorijoje laimėjo solistai instrumentalistai, B kategorijoje – solistai vokalistai ir C kategorijoje – įvairių sudėčių ansambliai. Aktyviausiai ir gausiausiai atstovauta A ir B kategorijoms. Konkursui mokinius ruošė per 40 mokytojų. Komisija geranoriškai, tačiau reikliai vertino atlikėjus. Žavėjo puikiai pasirodę mokiniai iš kitų Lietuvos mokyklų, kurie pelnė ne vieną laimėjimą bei džiaugėsi puikiais rėmėjų prizais, o pertraukos metu vaišinosi saldumynais ir sumuštiniais. Visi dalyviai  ir jų mokytojai apdovanoti Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktorės padėkomis. Konkursas tikrai neprailgo, kadangi valsai vienas po kito  liejosi trimito, saksofono, akordeono, fortepijono, kanklių, fleitos garsais, o žiūrovus įkvėpė  pasinerti į muzikos pojūčio išraišką.

Sveikiname mūsų mokyklos mokinius ir jų mokytojus, kuriems įteiktos Laureato nominacijos – 5 klasės kanklių mokinei Ingai Jakimavičiūtei (vyresnioji mokytoja Laimutė Aleksiupienė), diplomai atiteko fortepijono klasės mokinėms Eglei Žilinskaitei, 4 klasė (mokytojas Juozas Abromavičius), Aidai Kašėtaitei, 5 klasė (vyresnioji mokytoja Joana Laugalienė) bei trimito klasės mokiniui Audriui Kričenai, 2 klasė (mokytojas Raimundas Žiūkas).

Renginį vainikavo nominacijos, puikūs rėmėjų prizai, atminimo dovanėlės ir gerbiamo komisijos nario A. Antanavičiaus atliktos savos kūrybos dainos.

 „Puiku, kad šis konkursas jau tampa tradicija, kad įsitvirtino mūsų mokykloje“, kalbėjo mokyklos direktorė I. Abromavičienė, - „smagu pabendrauti, visiems kartu pasisemti kūrybinių minčių, pasidalinti gerąja patirtimi“. Alytaus r. meno ir sporto mokyklos bendruomenė dėkoja Alytaus rajono savivaldybei ir merui Algirdui Vrubliauskui, Alytaus rajono Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centrui ir  direktorei Linai Andrulevičienei, UAB ,,Altreklama“ direktoriui Romui Jurgelevičiui, UAB ,,Riamona“ generaliniam direktoriui Petrui Riaubai, UAB ,,Aconitum“ generalinei direktorei Rimai Balanaškienei, UAB ,,Statrama“ direktoriui Ramūnui Tarvainiui, UAB ,,Ratupė“ direktorei Janinai Remeikienei, UAB nuotykių parkui ,,Tarzanija“  ir direktorei Giedrei Aldonienei,  parduotuvės ,,Žvejybos reikmenys“ savininkui Rimantui Juozapavičiui, parduotuvės ,,Dora“ savininkui Laimučiui Mickevičiui,  informaciniams rėmėjams – Danielius.net., Alytaus miesto ir apskrities  laikraščio ,,Alytaus naujienos“ direktoriui Romui Burbai.

 

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos

mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė

Komentuoti

7-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų lopšinių ir lyrinių pjesių konkursas Dauguose ( 2 video)

Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos kolektyvas kviečia pasižiūrėti 2015 04 15 Dauguose vykusio 7-ojo respublikinio jaunųjų atlikėjų lopšinių ir lyrinių pjesių konkurso. Filmavo Raimundas Žiūkas

Komentuoti

Puslapiai

Daugai
Varėna
Alytus
Be temos
Varėna
Alytus
112
112
112
Dzūkija
Video
Video
Video
Dzūkija
Daugai
112
112
Varėna
Video
Varėna
Be temos
Be temos
Alytus
Daugai
Video
Varėna
Dzūkija
Daugai
112
Varėna
Alytus
Dzūkija
Alytus
112
Alytus
Dzūkija